keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  Meghívó.
   

  MEGHÍVÓ

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2015. augusztus 26. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

   

  NAPIRENDI JAVASLAT

   

  1.)          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  2.)          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

  3.)          Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletéről szóló rendelet megalkotása tárgyában

  4.)          Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotása tárgyában

  5.)          Javaslat köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában

  6.)          Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  7.)          Javaslat a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  8.)          Javaslat az önkormányzati adóügyek során alkalmazandó adóeljárási szabályokról szóló rendelet megalkotására

  9.)          Javaslat a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről és a köztisztaságról szóló rendelet módosítása tárgyában

  10.)       Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  11.)       Tájékoztató Mór Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről

  12.)       Beszámoló Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi tevékenységéről

  13.)       Előterjesztés a KNYKK Zrt. beszámolója új autóbuszpályaudvar használatának tárgyában

  14.)       Beszámoló a Móri Települési Értéktár Bizottság 2015. év első féléves tevékenységéről

  15.)       Javaslat MÓR-HOLDING Kft. ügyvezetőjének megbízatása tárgyában

  16.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja Intézményvezetőjének megbízása tárgyában

  17.)       Javaslat dr. Farkas Adorján Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

  18.)       Előterjesztés Angitia-Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladatellátási szerződés felmondása tárgyában

  19.)       Előterjesztés első lakáshoz jutók pénzügyi támogatására

  20.)       Javaslat szakemberlakásra fennálló bérleti jogviszony meghosszabbítása tárgyában

  21.)       Javaslat szakemberlakásra fennálló bérleti jogviszony meghosszabbítása tárgyában

  22.)       Javaslat a bérüzemeltetett Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában

  23.)       Javaslat a vagyonkezeléses Mór-Felsődobos Ivóvíz Szolgáltató Rendszer víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában

  24.)       Javaslat a vagyonkezeléses Mór Kistérségi Vízmű víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában

  25.)       Javaslat az állami tulajdonban lévő, 1579 hrsz-ú, kivett országos közút megnevezésű területen történő autóbuszmegállóhely kialakítás folytán kötendő ingatlanhasznosítási szerződés elfogadása tárgyában

  26.)       Javaslat Mór, Tábor u. 67. szám alatti 3135 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában

  27.)       Javaslat Mór, Rákóczi Ferenc utca 127 hrsz-ú ingatlan felajánlása tárgyában

  28.)       Javaslat a Mór 3140 hrsz-ú (Tábor utca 57. szám alatti) ingatlan értékesítése tárgyában

  29.)       Javaslat Mór 0820/18 hrsz-ú ingatlan 1022/32443 tulajdoni hányad felajánlásának elfogadása tárgyában

  30.)       Javaslat Mór, Wekerle Sándor utca 4. (hrsz.:48/1/A/7) szám alatti ingatlan felajánlás elfogadása tárgyában

  31.)       Javaslat a hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

  32.)       Javaslat a 101/2015. (IV.29.) Kt. határozat módosítása tárgyában

  33.)       Javaslat Gánt Község Önkormányzat települési szennyvízelhelyezésének kérelme tárgyában

  34.)       Javaslat Mór út- és járdafelújítás 2015. évi II. ütem közbeszerzési eljárás megindítására

  35.)       Javaslat a „Vállalkozási szerződés a móri Lamberg-kastély és a hozzá tartozó Sváb Tájház részleges felújításának kivitelezési munkáira „A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése" című KDOP-2.1.1/B-2012-00029 azonosítószámú projekt keretében" tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítására

  36.)       Javaslat „A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése" című, KDOP-2.1.1/B-12-2012-00029 azonosítószámú pályázat, Lamberg-kastély és a Tájház pótmunkáinak kivitelezése érdekében indított közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában

  37.)       Javaslat „Mór-Csókakő kerékpárút építése kapcsán szükséges útépítés munkálatok elvégzése" tárgyában közbeszerzési eljárás lezárására (pótanyagként kerül kiküldésre)

  38.)       Javaslat a polgármester 2015. év II. negyedévi értékelése tárgyában

  39.)       Polgármesteri tájékoztató

  40.)       Kérdések, interpellációk

  ------------------------------------------

   

  Az írásos napirendi előterjesztések az önkormányzati képviselők által - a megszokott módon - az intranet hálózaton elérhetők és onnan letölthetők, a többi meghívott részére az ülés anyagát írásban juttattuk el.

  Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a

  http://kozadat.localinfo.hu/mor/?module=news&action=list&fname=eloterjesztesek

  weblapon tekinthetik meg.

  -----------------------------------

   

  Mór, 2015. augusztus 19.

   

  Fenyves Péter

  polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester