keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  Meghívó.
   

  MEGHÍVÓ

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2015. szeptember 30. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

   

  NAPIRENDI JAVASLAT

   

  1.)          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  2.)          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

  3.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

  4.)          Javaslat társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában

  5.)          Javaslat a hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában

  6.)          Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek értékmegőrző felújításának és állagmegóvásának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  7.)          Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  8.)          Javaslat az önkormányzati lakótelkek kedvezményes értékesítéséről szóló 35/2001. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

  9.)          Javaslat a szennyvízcsatorna-közműhálózatra történő lakossági rácsatlakozások támogatásáról szóló 4/2000. (I.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában

  10.)       Előterjesztés a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet utólagos hatásvizsgálata tárgyában

  11.)       Javaslat a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  12.)       Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

  13.)       Beszámoló a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

  14.)       Javaslat a 070096087 sz. fogorvosi szolgálat működésére vonatkozó előszerződés megkötésére

  15.)       Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásra

  16.)       Előterjesztés Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja intézményvezetői álláshelyére szóló pályázati kiírásra

  17.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadására

  18.)       Javaslat Mór Város Integrált Településfejlesztési Stratégia jóváhagyására

  19.)       Javaslat a Mór Kistérségi Vízmű víziközmű rendszer 2015. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütem Beruházási tervének módosítása tárgyában

  20.)       Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadása tárgyában

  21.)       Javaslat „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése" című KEOP-2015-5.7.0 kódszámú pályázat Táncsics Mihály Gimnázium energetikai korszerűsítés elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítására

  22.)       Javaslat „A Móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése" című, KDOP-2.1.1/B-12-2012-00029 azonosítószámú pályázat kiállítási eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítása tárgyában

  23.)       Javaslat a „Vállalkozási szerződés a móri Lamberg-kastély és a hozzá tartozó Sváb Tájház részleges felújításának kivitelezési munkáira „A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése" című KDOP-2.1.1/B-2012-0029 azonosítószámú projekt keretében" tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítására

  24.)       Javaslat a Lakatos u. 4-6. társasház kérelme tárgyában

  25.)       Javaslat a hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

  26.)       Előterjesztés az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó műfüves pálya létesítésének támogatásáról szóló pályázaton való részvétel és önerő biztosítása tárgyában

  27.)       Előterjesztés a Móri SE sporttelepén épült műfüves focipálya labdafogó hálójának magasításához szükséges forrás biztosítása tárgyában

  28.)       Előterjesztés a Mór 695/14 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog tárgyában

  29.)       Javaslat a Mór, 4257/11 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyában

  30.)       Javaslat a Mór 3140 hrsz-ú (Tábor utca 57. szám alatti) ingatlan értékesítése tárgyában

  31.)       Javaslat nyilvános, díjmentesen használható vezeték nélküli internethálózat létesítése tárgyában

  32.)       Előterjesztés a Mór város közterületén fedett buszvárók létesítéséhez szükséges forrás biztosítása tárgyában

  33.)       Polgármesteri tájékoztató

  34.)       Javaslat zárt ülés elrendelésére

  35.)       Kérdések, interpellációk

  ------------------------------------------

   

  Az írásos napirendi előterjesztések az önkormányzati képviselők által - a megszokott módon - az intranet hálózaton elérhetők és onnan letölthetők, a többi meghívott részére az ülés anyagát írásban juttattuk el.

  Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a

  http://kozadat.localinfo.hu/mor/?module=news&action=list&fname=eloterjesztesek

  weblapon tekinthetik meg.

  -----------------------------------

   

  Mór, 2015. szeptember 24.

  Fenyves Péter                                                                                                    polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester