keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  MEGHÍVÓ.
   

  MEGHÍVÓ

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2015. október 28. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem
   


   

  NAPIRENDI JAVASLAT

  1.)          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  2.)          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

  3.)          Javaslat a móri kistérség hulladékgazdálkodási tervéről szóló 32/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában

  4.)          Javaslat a közterület-használat szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatára

  5.)          Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet megalkotására

  6.)          Javaslat az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  7.)          Javaslat a közszolgálati tisztviselőknek nyújtott szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

  8.)          Javaslat a Móri-víz és környékének helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása tárgyában

  9.)          Javaslat a Vajal-forrás és környékének helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása tárgyában

  10.)       Tájékoztató Mór Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

  11.)       Javaslat a Mórhő Kft. 2015. évi üzleti tervéről szóló 18/2015. (I.28.) Kt. határozat és a Mór Holding Kft. üzleti tervéről szóló 200/2015. (VI.24.) Kt. határozat módosítása tárgyában

  12.)       Javaslat a MÓRHŐ Kft. átalakítása tárgyában

  13.)       Javaslat Dr. Farkas Adorján Bt. ellátási szerződés módosítása tárgyában

  14.)       Javaslat a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés tárgyában

  15.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

  16.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában

  17.)       Előterjesztés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálata tárgyában

  18.)       Előterjesztés a Hársfa utca 10. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog tárgyában

  19.)       Javaslat a képviselő-testület II. féléves munkaterve módosítására

  20.)       Javaslat külterületi közterület elnevezése tárgyában

  21.)       Javaslat Mór Város területén végzett menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában

  22.)       Javaslat a hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

  23.)       Javaslat a Mór, Velegi út- Asztalos utca csomópontban autóbuszforduló és parkoló kialakítása tárgyában

  24.)       Javaslat Mór, út- és járdafelújítás 2015. évi II. ütem tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására

  25.)       Javaslat a Radnóti Miklós Általános Iskola udvarának felújításához szükséges forrás biztosítása tárgyában

  26.)       Javaslat a Móri SE sporttelepén készülő sportöltöző felújítás pótmunkáihoz szükséges forrás biztosítása tárgyában

  27.)       Javaslat Mór, Vértes u. 17. tömbház lakóinak kérelme tárgyában

  28.)       Javaslat a Mór 1421/15/A/11. hrsz.-ú ingatlan felajánlása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

  29.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat Településrendezési Tervének részleges felülvizsgálata tárgyában

  30.)       Javaslat a polgármester 2015. évi III. negyedévi értékelése tárgyában

  31.)       Polgármesteri tájékoztató

  32.)       Kérdések, interpellációk

   
  Az írásos napirendi előterjesztések az önkormányzati képviselők által - a megszokott módon - az intranet hálózaton elérhetők és onnan letölthetők, a többi meghívott részére az ülés anyagát írásban juttattuk el.
  Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a
  http://kozadat.localinfo.hu/mor/?module=news&action=list&fname=eloterjesztesek
  weblapon tekinthetik meg.

   
  Mór, 2015. október 22.
                                                                                                       Fenyves Péter
                                                                                                         polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester