keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  Meghívó.
   

  MEGHÍVÓ

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2015. november 25. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

   

  NAPIRENDI JAVASLAT

  1.)          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  2.)          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

  3.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete módosítására

  4.)          Javaslat a magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet módosítására

  5.)          Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  6.)          Javaslat a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  7.)          Javaslat a kötelező adatkezelés szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában

  8.)          Javaslat az államháztartáson kívüli forrásátvétel és forrásátadás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  9.)          Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítése eseteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  10.)       Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 20/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

  11.)       Javaslat az önkormányzati piactartás szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában

  12.)       Javaslat a közparkolók üzemeltetéséről és a parkolás rendjéről szóló 33/2003. (IX.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában

  13.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról, valamint annak díjairól és díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (XI.30.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata tárgyában

  14.)       Tájékoztató a 2016. évi költségvetés várható pozícióiról

  15.)       Javaslat a Mórhő Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciójára

  16.)       Javaslat a Szabadidő Központ Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciójára

  17.)       Javaslat a Mór-Holding Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciójára (pótanyagként kerül kiküldésre)

  18.)       Javaslat a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terv koncepciójára

  19.)       Előterjesztés a Móri Borvidék TDM Egyesület 2016. évi marketing- és munkaterve tárgyában

  20.)       Javaslat a Mór-Holding Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában

  21.)       Javaslat Mórhő Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában

  22.)       Javaslat a közszolgáltatási (helyi közlekedési, távhőszolgáltatási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés) díjak felülvizsgálata tárgyában

  23.)       Javaslat a lakbérek, a helyiségbérleti, közterület-használati, piaci helyfoglalási és a mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díjainak felülvizsgálata tárgyában

  24.)       Előterjesztés a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában

  25.)       Előterjesztés az intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés térítési díjaira

  26.)       Előterjesztés az önkormányzat és a fenntartásában lévő intézmények számlavezetésére tett pénzintézeti ajánlatok tárgyban

  27.)       Javaslat Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítása tárgyában

  28.)       Tájékoztató az önkormányzat által 2015. évben benyújtott pályázatokról, azok előkészítéséről és eredményéről

  29.)       Javaslat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre

  30.)       Előterjesztés az 5. sz. háziorvosi szolgálat további működtetése tárgyában

  31.)       Javaslat a Kálvária temetőben épülő ravatalozó működtetésére vonatkozó szerződés módosítása tárgyában

  32.)       Javaslat a Fejérvíz Zrt. felügyelőbizottsági tagjának delegálására

  33.)       Javaslat a Mór 0146/16 hrsz-ú ingatlan mellett kerékpáros pihenőhely számára terület biztosítása tárgyában

  34.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadására

  35.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat településrendezési eszközeinek 11. sz. módosítása - egyszerűsített eljárás keretében történő egyeztetésének - véleményezési anyagával kapcsolatos döntés tárgyában

  36.)       Javaslat Mór „Vénhegyen" található külterületi közterületek elnevezése tárgyában

  37.)       Javaslat iparterület bővítése céljából belterületbe vonás tárgyában

  38.)       Javaslat a „Vállalkozási szerződés a móri Lamberg-kastély és a hozzá tartozó Sváb Tájház részleges felújításának kivitelezési munkáira „A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése" című KDOP-2.1.1/B-2012-0029 azonosítószámú projekt keretében" tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosítására

  39.)       Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatására

  40.)       Előterjesztés síkosságmentesítéshez szükséges tárgyi eszköz beszerzése tárgyban

  41.)       Javaslat vagyonhasznosítási szerződés módosítása tárgyában

  42.)       Javaslat Mór, Radnóti Miklós Általános Iskola udvarán mobil műjégpálya létesítése tárgyában közbeszerzési eljárás lezárására

  43.)       Javaslat a polgármester 2015. év IV. negyedévi, valamint 2015. évi értékelése tárgyában

  44.)       Polgármesteri tájékoztató

  45.)       Kérdések, interpellációk

   
  Az írásos napirendi előterjesztések az önkormányzati képviselők által - a megszokott módon - az intranet hálózaton elérhetők és onnan letölthetők, a többi meghívott részére az ülés anyagát írásban juttattuk el.
  Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a
  http://kozadat.localinfo.hu/mor/?module=news&action=list&fname=eloterjesztesek
  weblapon tekinthetik meg.

   
  Mór, 2015. november 18.
  Fenyves Péter
  polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester