keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  Meghívó.
   

  MEGHÍVÓ

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2015. december 16. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

   
  NAPIRENDI JAVASLAT

  1.)          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  2.)          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

  3.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

  4.)          Javaslat a településképi védelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

  5.)          Javaslat a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  6.)          Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában

  7.)          Előterjesztés Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Mór város helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (IX.5.) rendeletének 10. számú módosítása tárgyában

  8.)          Előterjesztés az intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetési térítési díjaira

  9.)          Javaslat a Mór-Holding Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

  10.)       Javaslat Mórhő Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

  11.)       Előterjesztés a Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatról

  12.)       Javaslat fogorvosokkal kötött ellátási szerződések módosítása tárgyában

  13.)       Előterjesztés az MNV Zrt.-től ingyenes tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítésére

  14.)       Tájékoztató Mór város környezeti állapotáról

  15.)       Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzése 2016. évben" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

  16.)       Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2016. évben" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

  17.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadására

  18.)       Javaslat Mór 0145/2, 0335, 0556/15, 0586/254, 0586/255, 0709/2, 0987/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése tárgyában

  19.)       Javaslat Mór-Csókakő kerékpározásra kijelölt út forgalmi rendjének meghatározása tárgyában

  20.)       Javaslat a hivatali köztisztviselők 2016. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására

  21.)       Előterjesztés a cafetéria-juttatások 2016. évi összegének meghatározása tárgyában

  22.)       Javaslat a Brigetio Gyógyfürdő Komárom igénybevételének támogatására

  23.)       Javaslat a Radnóti Miklós Általános Iskola udvarán épülő műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés tárgyában

  24.)       Javaslat közterületek tisztántartási feladatainak ellátásáról szóló megállapodás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

  25.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

  26.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi I. féléves munkatervére

  27.)       Tájékoztató Mór Városi Önkormányzat képviselőinek 2015. évi tevékenységéről

  28.)       Polgármesteri tájékoztató

  29.)       Javaslat zárt ülés elrendelésére

  30.)       Kérdések, interpellációk

   

  Az írásos napirendi előterjesztések az önkormányzati képviselők által - a megszokott módon - az intranet hálózaton elérhetők és onnan letölthetők, a többi meghívott részére az ülés anyagát írásban juttattuk el.

  Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a

  http://kozadat.localinfo.hu/mor/?module=news&action=list&fname=eloterjesztesek

  weblapon tekinthetik meg.

  Mór, 2015. december 10.
   
  Fenyves Péter
  polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester