keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  Meghívó.

  MEGHÍVÓ

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2016. január 27. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem


  NAPIRENDI JAVASLAT


  1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  2.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
  3.) Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására
  4.) Javaslat Mór Városi Önkormányzat településrendezési eszközei 11. sz. módosításának - egyszerűsített eljárás keretében - elfogadása tárgyában
  5.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 32/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  6.) Javaslat a köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
  7.) Javaslat Mór Holding Kft. 2016. évi üzleti tervére (pótanyagként kerül kiküldésre)
  8.) Javaslat a Mórhő Kft. 2016. évi üzleti tervére
  9.) Javaslat a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervére
  10.) Javaslat Mór Városi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában
  11.) Javaslat Mór Városi Önkormányzat és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában
  12.) Beszámoló a Móri Települési Értéktár Bizottság 2015. évi tevékenységéről
  13.) Javaslat a Mór-Holding Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 198/2015.(VI.24.) Kt. határozat módosításáról
  14.) Javaslat a Móri Szabadidő Központ Kft. átalakulási terve tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
  15.) Javaslat a Nefelejcs Bölcsőde alapító okiratának módosítása tárgyában
  16.) Javaslat a Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja alapító okiratának módosítása tárgyában
  17.) Javaslat a fogorvosokkal kötött ellátási szerződések módosítása tárgyában
  18.) Javaslat 30 km/h sebességkorlátozás bevezetése Mór, Kórház utcában és a Táncsics Mihály utcában
  19.) Javaslat Mór, Szabadság tér 9. (hrsz.:102/A/7) szám alatti lakáseladási felajánlás elfogadása tárgyában
  20.) Javaslat Mór Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
  21.) Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetésére, karbantartására 2016. évben" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (pótanyagként kerül kiküldésre)
  22.) Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzése 2016. évben" közbeszerzési eljárás lezárására (Pótanyagként kerül kiküldésre)
  23.) Javaslat a Kálvária Temetőben épülő ravatalozó működtetésére vonatkozó szerződés elfogadása tárgyában
  24.) Javaslat NIZ-304 frsz-ú MAN M90 típusú tehergépjármű és tartozékai üzemeltetésbe adására vonatkozó szerződés tárgyában
  25.) Javaslat a képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve módosítására
  26.) Beszámoló a Móri Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
  27.) Beszámoló a társulások 2015. évi működéséről
  28.) Javaslat a polgármester 2016. évi értékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására
  29.) Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének tárgyában
  30.) Polgármesteri tájékoztató
  31.) Kérdések, interpellációk
  Az írásos napirendi előterjesztések az önkormányzati képviselők által - a megszokott módon - az intranet hálózaton elérhetők és onnan letölthetők, a többi meghívott részére az ülés anyagát írásban juttattuk el.
  Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a
  http://kozadat.localinfo.hu/mor/?module=news&action=list&fname=eloterjesztesek
  weblapon tekinthetik meg.
  Mór, 2016. január 21.
  Fenyves Péter
  polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester