keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  MEGHÍVÓ.

  MEGHÍVÓ

   

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2016. március 30. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

   

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

  NAPIRENDI JAVASLAT


   


  1.)          Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


  2.)          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról


  3.)          Javaslat a képviselő-testület 2016. évi I. féléves munkaterve módosítására


  4.)          Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletéről szóló 31/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet utólagos hatásvizsgálata és módosítása tárgyában


  5.)          Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete módosítására


  6.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015. (V.3.) önkormányzati rendelete módosítására


  7.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására


  8.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi védelemről szóló 64/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására


  9.)          Javaslat a Vajal-forrás és környékének helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása tárgyában


  10.)       Javaslat a Móri-víz és környékének helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása tárgyában


  11.)       Javaslat településfejlesztési bizottsági tag megválasztására


  12.)       Tájékoztató Mór város közegészségügyi helyzetéről


  13.)       Tájékoztató Mór város állategészségügyi helyzetéről


  14.)       Beszámoló a Mór város közigazgatási területén 2015. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre és költségeinek elszámolására vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről


  15.)       Beszámoló a Szociális Alapszolgáltatási Központban folyó szakmai munka értékelése tárgyában


  16.)       Javaslat a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában


  17.)       Javaslat a Nefelejcs Bölcsőde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában


  18.)       Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában


  19.)       Javaslat a Móri Napsugár Óvoda óvodavezetői megbízásának meghosszabbítására


  20.)       Javaslat Móri Meseház Óvoda jogutóddal történő megszüntetése tárgyában


  21.)       Javaslat a MÓRHŐ Kft. javadalmazási szabályzatára, valamint ügyvezetője 2016. évi prémium- és céljutalom feltételeinek meghatározására


  22.)       Javaslat a Mór-Holding Kft. javadalmazási szabályzatára, valamint ügyvezetője 2016. évi prémium- és céljutalom feltételeinek meghatározására


  23.)       Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2015. évi tevékenységéről


  24.)       Beszámoló a civil és sport szervezetek, történelmi egyházak 2015. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról


  25.)       Javaslat a civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatás elbírálása tárgyában


  26.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására


  27.)       Tájékoztató Mór város környezeti állapotáról


  28.)       Tájékoztató a törvényességi felügyelet 2016. évi ellenőrzéséről


  29.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában


  30.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában


  31.)       Előterjesztés a Bányász-telepi szennyvízcsatorna építéshez kapcsolódó végelszámolás tárgyban


  32.)       Javaslat Mór, Kodály Z. u. 27-29-31. sz. tömbház lakóinak kérelme tárgyában


  33.)       Javaslat a Depónia Nonprofit Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyában


  34.)       Javaslat a Mór, Virág – Kert - Deák F. utcák és a 81-es számú főút által határolt tömbbelső feltárásával építési telkek kialakítása tárgyában


  35.)       Javaslat Mór, „Cserhát dűlőben” található külterületi közterületek elnevezése tárgyában


  36.)       Javaslat belterületbe vonás iránti kérelmek tárgyában


  37.)       Javaslat „Posta és ügyviteli épület akadálymentesítésének és tűzjelző kiépítésének elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (Pótanyagként kerül kiküldésre)


   


  38.)       Javaslat Mór, út- és járdafelújítás 2016. évi I. ütem közbeszerzési eljárás megindítására (Pótanyagként kerül kiküldésre)


   


  39.)       Javaslat a vagyonkezeléses Mór Kistérségi Vízmű víziközmű rendszer módosított 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terv (Beruházási Terv) elfogadása tárgyában


  40.)       Javaslat a hagyományos technológiával épült ingatlanok felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában


  41.)       Polgármesteri tájékoztató


  42.)       Kérdések, interpellációk

   

   

   

   

   

  Mór, 2016.március 24.

   

                                                                                                         Fenyves Péter

                                                                                                          polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester