keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | Felhívások
  HIRDETMÉNY.
   

  HIRDETMÉNY 

  Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló

  ingatlan liciteljárás során történő hasznosítására

   

  Mór Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok közül haszonbérleti szerződés formájában hasznosításra meghirdeti 2016. december 31-ig a - a Képviselő-testület 182/2015. (VI.24.) Kt. határozata alapján - nyilvános ajánlattételi (licit) eljárás keretében:

  Külterület

   

  hrsz

  fekvés

  művelési ág

  minőségi
  osztály

  terület
  (m2)

  AK érték

  Önkormányzati
  tulajdoni
  hányad

  0725/31

  külterület

  szántó

  6

  1807

  1.75

  1/1

  0725/32

  külterület

  szántó

  6

  2172

  2.11

  1/1

  Mór Város Önkormányzata 37/2009. (II.18.) Kt. határozatában a mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díját 250,- Ft/AK/év+ÁFA összegben határozta meg, amely egyben megegyezik a kikiáltási árral.

  Érdeklődni Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodán lehet ügyfélfogadási időben (Csordás Mónika ügyintézőnél), vagy a 22/560-820 telefonon. A hirdetmény megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a http://www.mor.hu/ honlapon.

  Az ingatlanok hasznosításának feltételei és időtartama bérleti szerződésben kerül meghatározásra.

  A bérbeadó fenntartja annak jogát, hogy a bérleti díjat évente felülvizsgálja és a KSH által meghatározott várható éves infláció mértékével indexálja.

  Az ajánlatot írásban Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda (Mór, Szt. István tér 6. fsz. 2. sz.) alatti címre 2015. október 22-én (csütörtökön) 10.00 óráig lehet benyújtani jelzés nélküli zárt borítékban, és annak tartalmaznia kell:

  -  pályázó névét és címét,

  -  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati hirdetményben szereplő valamennyi feltételt elfogadja,

  - jelentkezési és nyilatkozattételi lapot kitöltve, aláírva (mely átvehető a Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodán),

  - igazolást arról, hogy pályázó szerepel a földműves nyilvántartásban,

  - a licit napjától számított 15 napi időtartamra ajánlati kötöttséget vállal,

  - az ingatlant megtekintette, tájékozódott annak állapotáról, ajánlatát elegendő információ birtokában, külső befolyástól mentesen alakította ki,

  - érvényes ajánlatot földrészletenként (helyrajzi számonként), külön-külön kitöltött és benyújtott „jelentkezési és nyilatkozati lappal" lehet a versenytárgyalásra jelentkezni

  - szerződéskötési képességében nincs korlátozva.

  A liciteljárás szabályai és módszere:

   

  • - liciteljárását 1 nap alatt kell lebonyolítani.
  • - a liciteljárást azon földrészletekkel kell kezdeni, amelyre a legtöbb ajánlat érkezett.
  • - a licitemelésének mértéke 100 Ft/AK/év+Áfa.
  • - a liciteljárást az önkormányzat vagyonrendelete szerint a Városfejlesztési és-üzemeltetési Iroda bonyolítja le.

  A liciteljárást levezető személy biztosítja, hogy egy adott ingatlanra csak az arra jogosult jelentkezők, vagy meghatalmazottaik tehessenek ajánlatot. Az eljáráson - a lebonyolításban közreműködő munkatársakon kívül - csak az ajánlattételre jogosultak lehetnek jelen.

  Az eljárás vezetője ismerteti a licit tárgyát. A licitálást mindaddig kell folytatni, amíg a jelentkezők a magasabb vételárra ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az eljárás vezetője a megajánlott legmagasabb bérleti díjat háromszor bejelenti, azt leüti és közli annak nevét, aki a legmagasabb összegű árajánlatot tette és ezzel a licitet megnyerte. Az árverés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az ajánlattevők szóbeli licitálása helyett, előre kiosztott és sorszámozott táblával történő licitálással történik.

  Ha egy ingatlan meghatározott alapárára sem érkezik ajánlat az eljárás vezetője arra az ingatlanra vonatkozóan a liciteljárást eredménytelennek nyilvánítja.

  Érvényességi követelmények:

   

  Érvénytelen az ajánlat:

  - melyet olyan vállalkozó, személy nyújtott be, aki nem vehet részt a liciten,

  - amelyet nem a kiírásban meghatározott határidőig nyújtottak be,

  A beérkezett ajánlatok bontására és értékelésére 2015. október 22-én 11.00 órakor kerül sor a Móri Polgármesteri Hivatal kistermében.

  A pályázatok elbírálása során Mór Városi Önkormányzatának 30/2000.(VIII.31.) Ök. rendelete - amely az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szól - az irányadó.

  Felhívom a versenytárgyalásra jelentkezők figyelmét, hogy az előhaszonbérleti jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv. előírásainak megfelelően gyakorolható.

  Felhívom a figyelmet arra, hogy a versenytárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

  Mór, 2015. október 2.

   

  Dr. Pálla József

  jegyző

   

   


  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester