keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi önkormányzati választás
  51/2010. (IX.03.) sz. HVB határozat.

  Mór Város Helyi Választási Bizottságának

  51/2010. (IX.03.) sz. határozata

   
  Mór Város Helyi Választási Bizottsága - a 2010. szeptember 3-án megtartott ülésén -  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A.§ (2) bekezdés a.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva dr. Dévai Péter Miklós (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 8. IV/14.), mint képviselőjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  Mór Város Helyi Választási Bizottsága dr. Dévai Péter Miklós 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 8. IV/14. szám alatti lakost, mint a 02. számú egyéni választókerület független képviselő-jelöltjét 5. sorszám alatt nyilvántartásba veszi.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Mór Város Helyi Választási Bizottságánál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 28-án 16.00 óráig megérkezzen.
   

  Indokolás

   
  dr. Dévai Péter Miklós, meghatalmazott képviselője útján 2010. szeptember 3-án, kérelmet nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz, független képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétele tárgyában.
  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Vt.) 9.§ (1) bekezdése értelmében egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
   
  A kérelmező által benyújtott iratokat, dokumentumokat áttanulmányozva megállapítható, hogy a kérelem a jogszabályban támasztott követelményeknek megfelel.
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

   
  A határozat a Ve. 52.§ (1) és (2) bekezdésén, 55.§ (2) bekezdésén valamint a 105/A.§ (2) bekezdésének a.) pontján, továbbá a Vt. 9.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
   
  Mór, 2010. szeptember 3.
   
                                                                                               Beck József
                                                                                                HVB elnök  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester