keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi önkormányzati választás
  56/2010. (IX.09.) sz. HVB határozat.

  Mór Város Helyi Választási Bizottságának

  56/2010. (IX.09.) sz. határozata

   
  A Ve. 77. § (5) bekezdése egyértelműen rögzíti: „Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a) - c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani".
  Mór Város Helyi Választási Bizottsága - a 2010. szeptember 9-én megtartott ülésén -  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kelemen Levente (8060 Mór, Vértes u. 19.) magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  Mór Város Helyi Választási Bizottsága a kifogást elutasítja. A Választási Bizottság a kifogás szórólapra vonatkozó részét érdemi vizsgálat nélkül utasítja el.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Mór Város Helyi Választási Bizottságánál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 12-én 16.00 óráig megérkezzen.
   
   

  Indokolás

   

  I.
   
  Mór Város Helyi Választási Bizottságához 2010. szeptember 9-én kifogást nyújtott be Kelemen Levente móri lakos, a Mór Város Jövőjéért Egyesület jelölő szervezet képviselőjelöltje. A kifogásban előadta, hogy a becsatolt szórólap és Fenyves Péter polgármester által a 2010. szeptember 8-án megtartott demonstráción elhangzottak alkalmasak a választás tisztaságának megsértésére. A szórólap és a polgármester kijelentései megtévesztik a választókat, valamint rágalmazó, becsületsértő állításokat tartalmaznak, ezáltal egyeseket hátrányos helyzetben hoznak.
   
  Kelemen Levente a kifogáshoz csatolta a móri Rendőrkapitányságon tett feljelentés másolati példányát.
   
  A leírtak alapján a beadványozó kérte, hogy a választási bizottság vizsgálja ki a szórólapon és a feljelentésben foglaltakat, valamint az azokban nevezett indulókat zárja ki a választásból.
   

  II.
   
  A kifogás az alábbiak miatt nem megalapozott.
   
  Kelemen Levente által benyújtott kifogás, a szórólapra vonatkozó rész tekintetében elkésett. A beadványban kifogásolt szórólapozás és szórólap ismertetés már hetekkel korábban megtörtént. A rendőrhatóságnál tett feljelentésben a kifogást benyújtó saját maga nyilatkozza, hogy a szórólap a Fidesz 2010. augusztus 13-án megtartott rendezvényén került ismertetésre, ő maga pedig 2010. augusztus 15-én vette át azt Tarr Andrástól. Állítása szerint a szórólap terjesztéséről 2010. augusztus 22-én szerzett tudomást.
   
  A Ve. 77. § (1) bekezdésének második fordulata szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen.
   
  Fenyves Péter polgármester a munkahelyek megtartása érdekében, az érintett szakszervezetek által szervezett demonstráción a következőket mondta:
  „Üdvözlöm Kelemen Leventét, úgy látom nem csak az önkormányzati üléseken ordít hanem már itt a demonstráción is megnyilvánul."
   
  A választási bizottság álláspontja szerint a polgármester a fenti kijelentésével nem sértette meg a választás tisztaságát, annak választásra vonatkozó üzenete, befolyása nem volt.
   
  A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 105/A.§ (2) bekezdése határozza meg. A felsorolás nem ad lehetőséget arra és de jure is kizárt, hogy jogerősen nyilvántartásba vett jelölteket utóbb a választási bizottság törvényes indok nélkül kizárjon a választási eljárásból.
   
  A tényállás megállapítása, tisztázása szempontjából a megjelent és megjelölt tanúk meghallgatására nem volt szükség, ezért attól a választási bizottság eltekintett.
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
   

  III.

   
  A határozat a Ve. 77 §. (1) és (5) bekezdésén, valamint 105/A.§ (2) bekezdés d.) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
   
   
  Mór, 2010. szeptember 9.
   
   
                                                                                               Beck József
                                                                                                HVB elnök  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester