keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi önkormányzati választás
  58/2010. (IX.16.) sz. HVB határozat.

  Mór Város Helyi Választási Bizottságának

  58/2010. (IX.16.) sz. határozata

   
  Mór Város Helyi Választási Bizottsága - a 2010. szeptember 16-án megtartott ülésén -  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A § (2) bekezdés d.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kelemen Levente (8060 Mór, Vértes u. 19.) magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  Mór Város Helyi Választási Bizottsága a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Mór Város Helyi Választási Bizottságánál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 19-én 16.00 óráig megérkezzen.
   

  Indokolás

   

  I.
   
  Mór Város Helyi Választási Bizottságához 2010. szeptember 16-án kifogást nyújtott be Kelemen Levente móri lakos, a Mór Város Jövőjéért Egyesület jelölő szervezet képviselőjelöltje. A kifogásban előadta, hogy a MÓRHŐ Kft. ügyvezetője által jegyzett és a kifogáshoz csatolt „Fogyasztói tájékoztató" rossz színben tünteti fel „az egyesületet és képviselőjelöltjeit", továbbá „Beleavatkozik a kampányba. Ezzel hátrányos helyzetbe hozza képviselőinket.".
   
  Kelemen Levente a kifogáshoz csatolta a Tömblakók Érdekvédelmi Egyesülete Mór által kiadott 2010. szeptember 2-án kelt „Tisztelt Lakótársak!" kezdetű felhívást, valamint a MÓRHŐ Kft. 2010. szeptember 15. napján kelt fogyasztói tájékoztatóját.
   
  A leírtak alapján a beadványozó kérte, hogy a választási bizottság vizsgálja ki az ügyet és tiltsa el a MÓRHŐ Kft-t a további jogsértéstől.
   

  II.
   
  A kifogás az alábbiak miatt nem megalapozott.
   
  Kelemen Levente által benyújtott kifogás nem tartalmazza a Ve. 77.§ (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmi kellékek közül az a.) pontban rögzített jogszabálysértés megjelölését.
   
  A Ve. 77. § (5) bekezdése egyértelműen rögzíti: „Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a) - c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani".
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a kifogás érdemi vizsgálata nélkül a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
   
  A Helyi Választási Bizottság meg kívánja jegyezni, hogy sem a MÓRHŐ Kft., sem a Tömblakók Érdekvédelmi Egyesülete a helyi önkormányzati választáson jelölő szervezetként nem vesz részt. A választási bizottságnak hivatalos tudomása van arról,, hogy a Tömblakók Érdekvédelmi Egyesülete által kiadott „Tisztelt Lakótársak!" kezdetű felhívás mindhárom aláírója jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelölt. Az ő tevékenységükkel kapcsolatban kialakított véleménynyilvánítás, értékítélet megítélése nem a Helyi Választási Bizottság feladata.
   

  III.

   
  A határozat a Ve. 77 §. (2) és (5) bekezdésén, valamint 105/A.§ (2) bekezdés d.) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
   
  Mór, 2010. szeptember 16.
   
   
   
                                                                                                      Beck József
                                                                                                    Vál. Biz. elnök  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester