keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi önkormányzati választás
  63/2010. (X.11.) sz. HVB határozat.

  Mór Város Helyi Választási Bizottságának

  63/2010. (X.11.) sz. határozata

   
  Mór Város Helyi Választási Bizottsága - a 2010. október 11-én megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 105/A.§ (2) bekezdés h.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Mór Város Jövőjéért Egyesület elnöke és jelöltjei bejelentéseinek tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:
   
  A Móri Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Mór Város Jövőjéért Egyesület jelölő szervezet kompenzációs listáján a képviselői mandátumot nyert Dömötör János és Kelemen Levente jelölt lemondása miatt - az egyesület elnöke által tett bejelentésnek megfelelően - a kompenzációs listáról Pál Csaba Béla és Brichter Józsefné jelöltek szereztek mandátumot.
   
  A határozat ellen a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Móri Helyi Választási Bizottságnál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 13-án 16.00 óráig megérkezzen.
   

  Indokolás
   
  Mór Város Helyi Választási Bizottságához a Mór Város Jövőjéért Egyesület kompenzációs listáján mandátumot nyert Dömötör János és Kelemen Levente képviselők 2010. október 7. napján kelt nyilatkozatával bejelentették lemondásukat. Az egyesület képviseletében Brichter József elnök bejelentette, hogy a kiesett képviselők helyére a következő jelöltek lépnek: Pál Csaba Béla és Brichter Józsefné
   
  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Vt.) 21.§ (2) bekezdése értelmében, ha a kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115.§ (2) bekezdése alapján, a bejelentésre a jelölő szervezetnek 30 nap áll a rendelkezésére.
   
  A helyi önkormányzati képviselők jogállásának kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Ktv.) 3.§ (4) bekezdésének b.) pontja értelmében az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a lemondás bejelentésének, illetve az írásbeli nyilatkozat átvételének napján. Mór Város polgármestere az írásbeli nyilatkozatokat 2010. október 1. napján vette át, így - amint arra a Legfelsőbb Bíróság a Kvk.IV.37.151/2007/2. számú végzésében már rámutatott - a képviselői megbízatás megszűnésének időpontja a nyilatkozat átvételének napja.
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
   
  A határozat a Vt. 21.§ (2) bekezdésén, a Ktv. 3.§-án, valamint a Ve. 105/A. §. (2) bekezdésének h.) pontján és 115.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
   
   
  Mór, 2010. október 11.
   
   
   
   
                                                                                                      Beck József
                                                                                                    Vál. Biz. elnök  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester