keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | Közbeszerzés
  Közbeszerzési terv.

  2009. évi összesített közbeszerzési terv a módosításokkal egységes szerkezetben

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  MÓR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK


   

  2009. évi összesített közbeszerzési terve[1]


   

   

   

   

   

   

   

   

  Sor-szám

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  CPV kód

  Irányadó eljárásrend

  Tervezett eljárási típus

  Időbeli ütemezés

  Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

  Az eljárás megindításának tervezett időpontja

  A szerződés teljesítésének várható időpontja


  I. Árubeszerzés:

  1.


  Informatikai eszközök beszerzése a TIOP-2.1.3./07/1. pályázat keretében[2]
  (2 db szerver, 40 db munkaállomás, hálózati eszközök, 5 db hálózati nyomtató, 20 db lokális nyomtató, 75 db IP telefonkészülék, 1 db tárolórendszer, 1 db gyógyszertári rendszer, 1 db betegirányító rendszer beszerzése)

  30211400-5
  48820000-2
  30213300-8
  30231300-0
  30232000-4
  30232110-8
  30233100-2
  48600000-4
  48760000-3
  48920000-3
  48100000-9
  48110000-2

  nemzeti

  nyílt

  2009. március

  2010. augusztus

  nem

  2.


  Orvosszakmai eszközök beszerzése a TIOP-2.1.3./07/1. pályázat keretében

  33100000-1
  33111000-1 33112200-0 33122000-1 33124100-6 33125000-2 33182100-0 33192210-7 33192230-3

  közösségi

  nyílt[3]

  2009. augusztus

  2010. augusztus

  nem


  II. Építési beruházás:

   


  A/ Magasépítések:

   


   

   

   

   

   

   

  1.


  Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása a KDOP-2008-5.2.2.A pályázat keretében (800 m2 tetőcsere, 950 m2 vakolatjavítás, homlokzatfestés, az épület külső és belső akadálymentesítése)

  45262700-8
  45261211-6
  45443000-4
  45442110-1
  45262522-6
  45262650-2

  Kbt. VI. fejezete szerinti, (új, általános) egyszerű eljárás

  nyílt

  2009. április

  2009. október

  nem

  2.


  Városi Kórház és Rendelőintézet átalakítása és korszerűsítése, műtő­blokk átalakítása, korszerűsítése, egynapos sebészeti blokk kialakítása, új mentőállomás építése a TIOP-2.1.3./07/1. pályázat kereté­ben (külső homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés, gyógyszertár, háziorvosi rendelők kialakítása, burkola­tok felújítása, festés, tető hőszigetelése és vízszige­telése, üvegtető átrium fölé, gépészet és villanyszerelés teljeskörű korszerűsítése)[4]

  45215140-0
  45215141-7
  45215143-1
  45215144-8
  45216122-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. október

  2010. augusztus

  nem

   


   

   

   

   

   

   

   

   

  B/ Út, járda, parkoló, buszperon építés, felújítás:

  1.


  Velegi úti iparterület déli elkerülő út (01041 hrsz) burkolatának teljes kiépítése (2.280 m2 út szilárd burko­lattal történő ellátása)[5]

  45233200-1

  Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. július

  2009. november

  nem

  2.


  4902/27 hrsz-ú út burkolatának teljes kiépítése a 0+109 km szelvényig (800 m2 út szilárd burkolattal történő ellátása)[6]

  45233200-1

  Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. július

  2009. november

  nem

  3.


  Járdafelújítás a Dobó utcában szakaszosan (154 m2 térkő burkolat, 193 m szegélyépítés)[7]

  45233200-1
  45233161-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. december

  2010. április

  nem

  4.


  Járdafelújítás a Kodály Z. u. 11-25. házak előtt (469 m2 térkő burkolat, 387 m szegélyépítés)[8]

  45233200-1
  45233161-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. december

  2010. április

  nem

  5.


  Járdafelújítás a Széchenyi utcában a Bányász utcáig (225 m2 térkő burkolat, 220 m szegélyépítés)[9]

  45233200-1
  45233161-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. december

  2010. április

  nem

  6.


  Hunyadi utcai járdafelújítás I. ütem (480 m2 térkő burkolat, 302 m előre gyártott beton folyóka építése)[10]

  45233200-1
  45233161-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. december

  2010. április

  nem

  7.


  Győri út - Mónus Illés utcai csomópont ívkorrekciója 20 m2 térkő burkolat, 49 m útszegély építése)[11]

  45233200-1
  45233161-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. december

  2010. április

  nem

  8.


  Orgona utcai járdafelújítás II. ütem (355 m2 térkő burkolat, 308 m szegélyépítés)[12]

  45233200-1
  45233161-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. december

  2010. április

  nem

  9.


  Felsődobos, Móri út portalanítása II. ütem (109 m3 burkolatalap, 101 m3 kopó aszfaltréteg, 100 m3 nemesített padka építése)[13]

  45233200-1

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. december

  2010. április

  nem


  III. Építési koncesszió: -


  IV. Szolgáltatás-megrendelés:

  1.


  A TÁMOP-3.1.4./08/2. kódszámú, „Kompe­ten­cia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézmé­nyek­ben" c. pályázat keretében megvalósí­tandó pedagógus továbbképzések és szaktanácsadói szol­gáltatások vásárlása[14]

  80500000-9
  80530000-8

  Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. július

  2010. augusztus

  nem

  V. Szolgáltatási koncesszió:

  1.


  Kegyeleti közszol­gál­tatási szerződés kere­tében Mór Város Önkormány­zatának tulaj­donában, illetve keze­lésében lévő teme­tők fenntartása és üzemel­te­tése (9 ha 278 m2)[15]

  98371110-8
  98371111-5

  Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárás

  tárgyalás nélküli

  2009. június

  határozatlan idejű szerződés, de legfeljebb 2024. szeptember

  nem

  VI. Tervpályázat: -

   
      
  [1] Jóváhagyva a 95/2009. (III.25.) Kt. határozattal.
  [2] Közbeszerzési terv elfogadása előtt indított közbeszerzési eljárás.
  [3] Az eljárás típusát módosította a 481/2009. (XII.9.) Kt. határozat
  [4] Beillesztette a 360/2009. (IX.30.) Kt. határozat 2. pontja
  [5] Beillesztette a 278/2009. (VI.24.) Kt. határozat 1. pontja.
  [6] Beillesztette a 278/2009. (VI.24.) Kt. határozat 1. pontja.
  [7] Beillesztette az 500/2009. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja.
  [8] Beillesztette az 500/2009. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja.
  [9] Beillesztette az 500/2009. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja.
  [10] Beillesztette az 500/2009. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja.
  [11] Beillesztette az 500/2009. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja.
  [12] Beillesztette az 500/2009. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja.
  [13] Beillesztette az 500/2009. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja.
  [14] Beillesztette a 278/2009. (VI.24.) Kt. határozat 2. pontja.
  [15] Beillesztette a 278/2009. (VI.24.) Kt. határozat 3. pontja.


  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester