keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | Közbeszerzés
  2010. évi statisztikai összegezés.
  Mór Város Önkormányzatának éves statisztikai összegezése

  9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  

  Az éves statisztikai összegezés

   

  Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

    I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐI.1) Az ajánlatkérő neve és címe 
  Hivatalos név: Mór Város Önkormányzata 
  Postai cím: Szent István tér 6. 
  Város/Község: Mór Postai irányítószám: 8060                 Ország:Magyarország
  Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Fenyves Péter polgármesterTelefon: 22/560-835
  E-mail: kervaritsg@mor.hu Fax: 22/560-822
  Internetcím(ek) (adott esetben)Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mor.hu A felhasználói oldal címe (URL):   
   I.2) Az ajánlatkérő típusa 

  Központi szintű                                            

  Közjogi szervezet                       
  Regionális/helyi szintű                             X  Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]                                        
  Egyéb                                                                                                               
    II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok 
  II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  Száma: 1Érték: 347.508.925,-
  II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  Száma: 6Értéke: 123.255.617,-
   

  III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó Részletes adatok

  III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  

  III.1.1) Árubeszerzés

  III.1.1.1) Eljárás típusa
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
   nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd (száma)                           (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                          (száma)                           (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli hirdetménnyel induló tárgyalásos hirdetmény nélkül induló tárgyalásos   (száma)                           (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                (száma)                           (értéke)
  III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
  - (CPV kód, főtárgy szerint)          (száma)                                (értéke)----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                        (száma)                           (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                             (száma)                           (értéke)
   

  III.1.2) Építési beruházás

  III.1.2.1) Eljárás típusa
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
   nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd (száma)                           (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:                    (száma)                           (értéke) Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                                                        (száma)                      (értéke) 
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
  X  hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli hirdetménnyel induló tárgyalásos hirdetmény nélkül induló tárgyalásos  3 (száma) 91.005.617.- (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:          3 (száma) 91.005.617,- (értéke)
  III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:        (száma)                           (értéke) Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                         (száma)                           (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
  45421100-5 (CPV kód, főtárgy szerint)1          (száma) 5.986.425,- (értéke)45233200-1 (CPV kód, főtárgy szerint)1         (száma) 51.370.679,- (értéke)45232100-3 (CPV kód, főtárgy szerint)         1       (száma) 33.647.913,- (értéke) ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:                       (száma)                           (értéke)
   
   

  III.1.3) Építési koncesszió

  III.1.3.1) Eljárás típusa
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
   nyílt meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd (száma)                           (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:          (száma)                           (értéke) Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                            (száma)                           (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli hirdetménnyel induló tárgyalásos hirdetmény nélkül induló tárgyalásos   (száma)                           (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                          (száma)                           (értéke)
  III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:             (száma)                           (értéke)Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                            (száma)                           (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                   (száma)                           (értéke)
   

  III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés

  III.1.4.1) Eljárás típusa
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
  X    nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd tervpályázat 1 (száma) 347.508.925,-  (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: 1 (száma) 347.508.925,-   (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
  X hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli hirdetménnyel induló tárgyalásos hirdetmény nélkül induló tárgyalásos  2 (száma) 25.500.000,- (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:      2 (száma)     25.500.000,-  (értéke)
  III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
  90610000-6 (CPV kód, főtárgy szerint)                     1 (száma) 346.508.925,-   (értéke)----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: 1 (száma) 346.508.925,-    (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
  71220000-6 (CPV kód, főtárgy szerint)                     1 (száma) 13.500.000,-  (értéke)79411000-8 (CPV kód, főtárgy szerint)                     1 (száma) 12.000.000,-  (értéke) ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:          2 (száma) 25.500.000,- (értéke)
   

  III.1.5) Szolgáltatási koncesszió

  III.1.5.1) Eljárás típusa
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)
   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli hirdetménnyel induló tárgyalásos hirdetmény nélkül induló tárgyalásos   (száma)                           (értéke)
  ---------------(E részből az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------
  Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:       (száma)                           (értéke)
  III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:            (száma)                           (értéke)
   
  III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   
  III.2.1) Árubeszerzés
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
   124. § (2) a) 124. § (2) b) 125. § (1)  125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (4) a) 125. § (4) b)  125. § (4) c) 125. § (4) d)  (száma)                           (értéke)
  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------- minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
  Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:     (száma)                           (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
   252. § (1) a) 252. § (1) b) 252. § (1) c)  125. § (2) b) 125. § (4) a) 125. § (4) b) 125. § (4) c)  125. § (4) d)   (száma)                           (értéke)
  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------- minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
  Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban:           (száma)                           (értéke)
  III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió
  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
   124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) c)  125. § (1) 125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) 125. § (3) b)  139. § (2)  (száma)                           (értéke)
  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------- minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
  Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:   (száma)                           (értéke)
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
   252. § (1) a) 252. § (1) b) 252. § (1) c) 125. § (2) b) 125. § (3) a)  125. § (3) b)    (száma)                           (értéke)
  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------- minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
  Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:         (száma)                           (értéke)
   
  III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió
  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
   252. § (1) a) 252. § (1) b) 252. § (1) c)X  125. § (2) b)  1 (száma) 6.750.000,- (értéke)
  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, -------------------------- minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
  Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:     1 (száma) 6.750.000,-  (értéke)
   

  IV. szakasz: további információk
  IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatásokszerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                    
  IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
  IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazásaközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazásaközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazásaközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazásaközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazásaközbeszerzések száma:          közbeszerzések értéke:                                               
  IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesenközbeszerzések száma:          közbeszerzések értéke:                                               
  IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
  IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételreközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe vételreközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételreközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került figyelembe vételreközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)közbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesenközbeszerzések száma:          

  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma:          3

  közbeszerzések értéke:           32.250.000,-

  IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma:          7

  közbeszerzések értéke:           470.764.542,-

  IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) közbeszerzések száma:          közbeszerzések értéke:                                         
  IV.10) Az összegezés feladásának dátuma: 2011 /05/11  (év/hó/nap)
    

  Kelt: Mór, 2011. május 11.  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester