keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | Közbeszerzés
  2011. évi statisztikai összegezés.
  Mór Város Önkormányzatának éves statisztikai összegezése

   
  9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez

   
   

  Az éves statisztikai összegezés


   

  Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

   

   

  I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
  I.1) Az ajánlatkérő neve és címe
   

  Hivatalos név:
  Mór Város Önkormányzata

  Postai cím:
  Szent István tér 6.

  Város/Község:
  Mór

  Postai irányítószám:  8060                  

  Ország:
  Magyarország

  Kapcsolattartási pont(ok):
   
  Címzett:
  Fenyves Péter polgármester

  Telefon:
  + 36 22/ 560-860

  E-mail:
  fenyves@mor.hu

  Fax:
   + 36 22/ 560-822

  Internetcím(ek) (adott esetben)
  Az ajánlatkérő általános címe (URL):www.mor.hu
   
  A felhasználói oldal címe (URL):
   
   

   
  I.2) Az ajánlatkérő típusa
   

  Központi szintű                                            

  Közjogi szervezet                       

  Regionális/helyi szintű                             X

  Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)-c) pont]                                                

  Egyéb                                                                                                              

   

   
   
  II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok
   

  II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  
  Száma: 1
  Érték: 143.365.764.-

  II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  
  Száma: 5
  Értéke: 477.420.223.-

   
  III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó Részletes adatok

  III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  

  III.1.1) Árubeszerzés

  III.1.1.1) Eljárás típusa

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   nyílt
   meghívásos
   gyorsított meghívásos
   hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

   hirdetmény nélküli tárgyalásos
   gyorsított tárgyalásos
   keretmegállapodásos
   versenypárbeszéd

   (száma)
                            (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                          (száma)                           (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
   hirdetménnyel induló tárgyalásos
   X közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
   

  1 (száma)
  21.222.000.- (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                1 (száma)   21.222.000.-  (értéke)

  III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

  - (CPV kód, főtárgy szerint)          (száma)                                (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                        (száma)                           (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

  30200000-1 (CPV kód, főtárgy szerint)                     1 (száma)  21.222.000.- (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban:                             1 (száma)  21.222.000.-  (értéke)

   

  III.1.2) Építési beruházás

  III.1.2.1) Eljárás típusa

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   nyílt
   meghívásos
   gyorsított meghívásos
   hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

   hirdetmény nélküli tárgyalásos
   gyorsított tárgyalásos
   keretmegállapodásos
   versenypárbeszéd

   (száma)
                            (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:                    (száma)                           (értéke)
   
  Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                                                        (száma)                           (értéke)
   

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
   
   

   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
   hirdetménnyel induló tárgyalásos
   X közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
   
   
   
   
   X hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli      
   hirdetménnyel induló tárgyalásos                                             1 (száma)
   közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli            152.507.272.-  (értéke)
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
   
   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
   hirdetménnyel induló tárgyalásos                                             1(száma)
   X közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli             117.530.834.-  (értéke)
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
   
   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
   hirdetménnyel induló tárgyalásos                                             1 (száma)
   X közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli             107.985.255.- (értéke)
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
   
   
   

  1 (száma)
  78.174.862.- (értéke)

  ---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:             4 (száma) 456.198.223.-(értéke)

  III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:        (száma)                           (értéke)
   
  Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                         (száma)                           (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

  45320000-6  (CPV kód, főtárgy szerint)                   1 (száma) 78.174.862.- (értéke)
   45330000-9
   45213316-1
   45260000-7
  45210000-2  (CPV kód, főtárgy szerint)                   1 (száma) 152.507.272.- (értéke)
  45261910-6
  45453100-8
  45443000-4
  45221250-9  (CPV kód, főtárgy szerint)                   1 (száma) 117.530.834.- (értéke)
  45112700-2 (CPV kód, főtárgy szerint)                     1 (száma) 107.985.255.- (értéke)
  45112711-2
   
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes építési beruházás az egyszerű eljárásban:                       4 (száma)   456.198.223.- (értéke)

   

  III.1.3) Építési koncesszió

  III.1.3.1) Eljárás típusa

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   nyílt
   meghívásos
   hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

   hirdetmény nélküli tárgyalásos
   keretmegállapodásos
   versenypárbeszéd

   (száma)
                            (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:          (száma)                           (értéke)
   
  Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                            (száma)                           (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
   hirdetménnyel induló tárgyalásos
   közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]

   (száma)
                            (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                         (száma)                           (értéke)

  III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:             (száma)                           (értéke)
  Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:                            (száma)                           (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes építési koncesszió az egyszerű eljárásban:                   (száma)                           (értéke)

   

  III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés

  III.1.4.1) Eljárás típusa

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   nyílt
   meghívásos
   gyorsított meghívásos
   X hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   hirdetmény nélküli tárgyalásos

   gyorsított tárgyalásos
   keretmegállapodásos
   versenypárbeszéd
   tervpályázat
   a Kbt. 21/B. §-a alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés

  1 (száma)
  143.365.764.- (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: 1 (száma) 143.365.764.-  (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
   hirdetménnyel induló tárgyalásos
   közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
   

   (száma)
                            (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:      (száma)                           (értéke)

  III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

  66113000-5  (CPV kód, főtárgy szerint)                   1 (száma) 143.365.764.-   (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: 1 (száma) 143.365.764.-  (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszerű eljárásban:          (száma)                           (értéke)

   

  III.1.5) Szolgáltatási koncesszió

  III.1.5.1) Eljárás típusa

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

   hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
   hirdetménnyel induló tárgyalásos
   közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
   közvetlen felhívással induló tárgyalásos
   hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §]
   

   (száma)
                            (értéke)

  ---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

  Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:       (száma)                           (értéke)

  III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

  - (CPV kód, főtárgy szerint)               (száma)                           (értéke)
  ----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------
  Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű eljárásban:            (száma)                           (értéke)

   

  III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

  III.2.1) Árubeszerzés

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

   124. § (2) a)
   124. § (2) b)
   125. § (1)

   125. § (2) a)
   125. § (2) b)
   125. § (2) c)

   125. § (4) a)
   125. § (4) b)
   125. § (4) c)

   125. § (4) d)
   

   (száma)
                            (értéke)

  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

  minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)


  Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:     (száma)                           (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

   252. § (1) a)
   252. § (1) b)
   252. § (1) c)
   

   125. § (2) b)
   125. § (4) a)
   125. § (4) b)

   125. § (4) c)
   125. § (4) d)
   

   

   (száma)
                            (értéke)

  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

  minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)


  Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű eljárásban:           (száma)                           (értéke)

  III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

   124. § (2) a)
   124. § (2) b)
   124. § (2) c)

   125. § (1)
   125. § (2) a)
   125. § (2) b)

   125. § (2) c)
   125. § (3) a)
   125. § (3) b)

   139. § (2)
   

   (száma)
                            (értéke)

  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

  minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)


  Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:  
   (száma)                           (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

   252. § (1) a)
   252. § (1) b)
   252. § (1) c)

   125. § (2) b)
   125. § (3) a)
   125. § (3) b)

   

   

   (száma)
                            (értéke)

  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

  minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)


  Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:        
   (száma)                           (értéke)

   

  III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

  Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

   124. § (2) a) 
   X 124. § (2) d) 
   125. § (2) a) 
   125. § (2) c) 
   125. § (3) b)      
   

   124. § (2) b)
   125. §(1)
   125. § (2) b)
   125. § (3) a)
   125. § (5)

   

   

  1 (száma)
  143.365.764.- (értéke)

  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

  minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)


  Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a közösségi eljárásrendben: 
  1 (száma) 143.365.764.-  (értéke)

  Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)

   252. § (1) a)
   252. § (1) b)
   252. § (1) c)
   252. § (1) d)
   252. § (1) g)

   252. § (1) d)
   125. § (2) b)
  125. § (3) a)
   125. § (3) b)
   125. § (5)

   

   

   (száma)
                            (értéke)

  ----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

  minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)


  Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:    
   (száma)                           (értéke)

   

   
   
   
  IV. szakasz: további információk

  IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
  szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                    

  IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

  IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása
  közbeszerzések száma:          4
  közbeszerzések értéke:           456.198.223.-

  IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
  közbeszerzések száma:          3
  közbeszerzések értéke:           378.023.361.-
   

  IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen
  közbeszerzések száma:          4
  közbeszerzések értéke:           456.198.223.-
   

  IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

  IV.6.1) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe vételre
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.4) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került figyelembe vételre
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)-IV.6.5) pontok] összesen
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                              

  IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
  közbeszerzések száma:          4
  közbeszerzések értéke:           456.198.223.-

  IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
  közbeszerzések száma:          5
  közbeszerzések értéke:           477.420.223.-

  IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
  közbeszerzések száma:          
  közbeszerzések értéke:                                         

  IV.10) Az összegezés feladásának dátuma: //  (év/hó/nap)

   
     Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester