keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal
Adó-és költségvetési ügyek
Városfejesztési és üzemeltetési ügyek
Móri okmányiroda
Űrlapok, nyomtatványok
Kistérségi Társulás
Állami hatóságok
Ügyfélkapu
GY.I.K.
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Ügyintézés | Városfejesztési és üzemeltetési ügyek
  Városfejesztési és üzemeltetési ügyek.
  Temetők üzemeltetése
  Mór Városi Önkormányzat kezelésében lévő temetők üzemeltetését a Mór-Holding Kft. végzi.
  Tel/fax: (22) 407-315
  Ügyfélszolgálat:
  Hétfő-Péntek 8.00-10.00 és 15.00-17.00
  Mór, Kálvária Temető Ravatalozó
  Telefonon munkanapokon 8.00-17.00
  Müllner Tibor temetőgondnok 30/621-48-90
  Sírhelyszemle: a temetőgondnokkal történt előzetes egyeztetés alapján

  A köztemető használatáért fizetendő díjak összegét és a köztemetők használatának rendjét Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetők használatának rendjéről szóló 33/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelete határozza meg.
   


  Városfejlesztési és - üzemeltetési iroda

  Schmidt Norbert  (e-mail: schmidtnorbert@mor.hu; tel: 22/407-125)
  városfejlesztési igazgató
  • városi beruházások előkészítése, terveztetése, közbeszerzési eljárások előkészítése
  • önkormányzati feladatokhoz, fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó pályázatok előkészítési munkái
  • projektmenedzserként elkészíti a pályázatokkal kapcsolatos jelentéseket és ellátja az ellenőrzési feladatokat
  • közútkezelői hozzájárulások, engedélyek kiadása

  Novák Nikoletta
  (e-mail: nikoletta.novak@mor.hu; tel: 22/560-849)
  európai uniós referens
  • önkormányzati feladatokhoz, fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, az esetleges szóba jöhető pályázati lehetőségek ismertetése
  • a benyújtandó pályázati anyagok előkészítése, illetve benyújtása
  • Európai Uniós pályázatokkal összefüggő koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok ellátása
  • projektmenedzserként ellátja pályázatokkal kapcsolatos jelentéseket, koordinációt, ellenőrzést
  • helyettesíti a városfejlesztési igazgatót

   
  Szabó Zoltán (e-mail: szabozoli@mor.hu; tel: 22/560-805)
  műszaki ügyintéző
  • Az önkormányzati ingatlanok műszaki állapotának nyomon követése
  • Az önkormányzati ingatlanok gazdasági felhasználása
  • Városi víz, szennyvíz bekötések koordinálása
  • Műszaki tervek ellenőrzése
  • Intézmények, nem lakáscélú egyéb ingatlanok fejlesztése, felújítása
  • Műszaki átadás - átvétellel, üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
  • Fejlesztést, működtetést segítő pályázati lehetőség feltárása
  • Ingatlanok műszaki becslése terén a Városfejlesztési és - üzemeltetési iroda szakértője

   
  Németh Zoltán (e-mail: nemeth.zoltan@mor.hu; tel:22/560-820)
  műszaki ügyintéző
  • Önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos szerződéses jogügyletek (bérleti szerződés) intézése
  • Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasási és egyéb területek bérleti szerződéseinek megkötése, értékelése és egyéb célú hasznosítása
  • Liciteljáráshoz bekéri az ajánlatokat, gondoskodik a helyszín megtekintéséről, részt vesz az eljárásban és szükség esetén levezeti azt

   
   
  Csordás Mónika (e-mail: csordasmonika@mor.hu; tel:22/560-820)
  városfejlesztési ügyintéző
  • Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, engedélyek kiadása
  • Közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés
  • Kiemelt építésügyi hatóság engedélyéhez szükséges parkolóhely-megváltás megállapodásának megírása és ügyintézése
  • A városfejlesztéshez kapcsolódó helyi szabályozás

   
  Békési László (e-mail: bekesilaszlo@mor.hu; tel:22/560-820)
  városgondok
  • Műszaki infrastrukturális felújítási feladatok
  • Parkok fenntartása
  • Fák kivágásával, gallyazásával kapcsolatos engedélyek (Kérelem_fakivágás.doc)
  • Tavaszi, őszi útkarbantartási munkák
  • Csapadékcsatornák és nyílt árkok karbantartása
  • Járdák és csapadékvíz elvezető árkok javításához, felújításához lakossági anyag kérelmek elbírálása (Kérelem_lakossági anyag.doc)
  • Kertészeti, köztisztasági feladatok ellátása
  • Síkosság mentesítés
  • Bornapi rendezvénysorozatokkal kapcsolatos műszaki feladatok
  • Adventi ünnepségsorozat és egyéb városi rendezvények műszaki feltételei
  • Közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézés
  • Környezetvédelmi ügyek

   
  Robits László (e-mail: robits@mor.hu); tel: 22/560-813, mobil: 30/531-4260)
  közterület felügyelő
  • város közterületi rendjére vagy annak tisztaságára vonatkozó jogszabályok, helyi rendeletek betartásának ellenőrzése,
  • jogszabályba, rendeletbe ütköző cselekmények felderítése, megelőzése, megakadályozása.
  • a város közterületein folyó -engedélyhez kötött - tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat-bontás, árusítás, stb.) szabályszerűségének az arra jogosult szerv engedélye meglétének ellenőrzése,
  • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, közrend, a közbiztonság védelmében, önkormányzati vagyon védelmében, köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

  Kaszás Kornél (e-mail: kaszaskornel@mor.hu); tel: 22/560-813) 
  környezetvédelmi-és hulladékgazdálkodási ügyintéző
   
  Építéshatóság

  Az ügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok, kérelmek ide kattintva közvetlenül elérhetők. 

  Szigeti Gyula 
  főépítész
  Feladatait a főépítészi tevékenységről szóló  190/2008 (IX.15.) Kormány rendelet alapján látja el.
  Feladatai többek között:
  -          településrendezési és településszerkezeti tervek  összhangjának kialakítása;
  -          településrendezési tervek, eszközök nyilvántartása,
  -          szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
  -          helyi építési szabályzat elkészítése, felülvizsgálata
   
  Hajnal Tibor (e-mail: hajnal@mor.hu; tel: 22/560-845)
  építéshatósági ügyintéző
  • Építésügyi hatósági feladatok ellátása Mór (1/3-ad részén, többségében iparterületek) továbbá: Csákberény, Söréd, Magyaralmás településeken


  Gaál Veronika Afrodité (e-mail: gaal.v.a@mor.hu; tel: 22/560-829)
  építéshatósági ügyintéző
  • Építésügyi hatósági feladatok ellátása Mór (1/3-ad részén) továbbá: Bakonycsernye, Csókakő, Pusztavám, Nagyveleg településeken

  Remport Orsolya (e-mail: remporto@mor.hu; tel: 22/560-829)
  építéshatósági ügyintéző
  • Építésügyi hatósági feladatok ellátása Mór (1/3-ad részén) Bodajk, Kincsesbánya, Balinka településeken.
  Mór város területi megoszlását az illetékes ügyintézők szerint a mellékletben csatolt térkép tartalmazza. 
  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester