keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | Pályázatok
  PÁLYÁZATI KIÍRÁS.

  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  a felsőoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíj támogatására 2016/2017.tanévre.


  Mór Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a 25/2015. (VI.30.) Ök. rendeletével a nappali felsőoktatásban tanuló, jó tanulmányi eredményű, szociálisan hátrányos helyzetű, móri állandó lakhelyű fiatalok (továbbiakban: hallgatók) számára az oktatással kapcsolatos költségeik támogatására ösztöndíjat alapított.
   
  Ösztöndíj iránti kérelmet az a móri állandó lakóhellyel rendelkező hallgató nyújthat be, aki államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat és tanulmányi eredménye a megelőző félévben a 3,8-es átlagot elérte feltéve, hogy családjában az egy főre jutó igazolt nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500.- Ft) 200 %-át,  gyermekét egyedül nevelő személy esetében 220 %-át nem haladja meg.
   
  A kérelmeket a hallgatók minden év szeptember 15. napjáig nyújthatják be levélben, vagy  a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájába adhatják be személyesen. A kérelemhez csatolni kell a felhívásban közétett adatlapot, saját maga és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló és a jövedelemszámításhoz irányadó időszaknak megfelelő igazolást, hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, a hallgatóval közös háztartásban élő testvérek iskolalátogatási igazolását, a felsőoktatási intézmény által hitelesített tanulmányi átlagot igazoló dokumentumot.
   
  Megjegyzés: az adatlap letölthető a http://www.mor.hu/ honlapról.
   
  A kérelmek jogosságát az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, minden év október 5-ig. Több jogosult kérelmező esetén előnyt élvez a jobb tanulmányi eredményt elért  hallgató.
   
  Az ösztöndíj egy tanulmányi évre szól, amennyiben  a hallgató I. félévi tanulmányi átlaga eléri a  3,8-at - amelyet a felsőoktatási intézmény által hitelesített tanulmányi átlagot igazoló dokumentummal köteles igazolni - az I. félév zárást követő 15 napon belül. Abban az esetben, ha a tanulmányi átlag a meghatározott 3,8 mértéket nem éri el, az ösztöndíj a II. félévre visszavonásra kerül.
   
  Az ösztöndíj havi összege 10.000,- Forint, amelyet a Polgármesteri Hivatal  Költségvetési és Adóügyi Irodája havonta utal a támogatást elnyert hallgató számlájára.
   
  Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki a félévi vizsgaidőszakát eredménytelenül fejezi be.
   

  Mór, 2016. július 11.
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                          


  Kapcsolódó anyagok:

  Pályázati adatlap [ doc, 68kbyte, 68608byte ]
  PÁLYÁZATI KIÍRÁS a felsőoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíj támogatására [ doc, 34kbyte, 34304byte ]


  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester