keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Városunk

Várostörténet
Testvérvárosok
Díszpolgárok
Pro Urbe díjasok
Városi kitűntetettek
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Városunk | Pro Urbe díjasok
  Pro Urbe díjasok.
  Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete Pro Urbe díj elismerést adományozott:

  •  1995. évben Nagy Benedeknek kiemelkedő művészi munkássága, a város kulturális arculatát meghatározó közéleti és nevelő munkája elismeréseként .
  • 1995. évben Stoffer Kálmánnak sokirányú közéleti tevékenysége a város hagyományainak ápolása és megismertetése terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
  • 1996. évben Móri Ifjúsági Fúvószenekarnak a város kulturális életében a fúvószene hagyományainak ápolásának, a város mai zenei életében elért ki-magasló eredményei elismeréséül.
  • 1996. évben Vöröskereszt Móri Szervezetének az elesett emberek min-dennapi életének megkönnyítéséért végzett áldozatos munkája, valamint az egészségügyi ellátás feltételeinek fejlesztése terén kifejtett eredményes tevé-kenysége elismeréseként.
  • 1997. évben Möllmann Erzsébetnek a város kulturális élete és az idegenforgalom fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.
  • 1997. évben Günter Möllmann-nak a város gazdasági életének fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége elismerésként.
  • 1998. évben Radó Antal Városi Könyvtár dolgozói részére a város közművelődése terén elért kiemelkedő munkájuk elismeréséül.
  • 1998. évben Schwartz Alajosnak szülővárosában a német nemzetiség történetét, szólás mondásait, szokásait feldolgozó gyűjteményes anyagának összeállításáért.
  • 1999. évben Dr. Bogyay Lászlónak nyugalmazott háziorvos részére a móri emberek gyógyításában végzett kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréséül.
  • 2000. évben ALCOA Alapítvány az 1993. óta Magyarországon is tevékenykedő cég alapítványa jelentős összeggel segíti városunk intézményeit az oktatás, egészségügy és egyéb humán szolgáltatások területén.
  • 2000. évben Lakatos Rudolfnak és a város gazdasági életében, továbbá
  • Dr. Schindele Vendelnek a foglalkoztatásban elért eredményes tevékenysége elismeréséül -megosztva.
  • 2001. évben Rigó Istvánnak nyugdíjas iskola igazgatónak több évtizedes kiváló pedagógusi, vezetői és közéleti tevékenysége elismeréséül.
  • 2002. évben Király Ferenc labdarúgó edzőnek, sokéves kiváló sporttevékenysége és az ifjúság sportszeretetre nevelés terén végzett érdemei elismeréséért
  • 2003. évben Balogh Béláné pedagógus részére a város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréséül
  • 2004-ben Dr. Kutér László nyugalmazott városi jegyző részére, a helyi lakosság érdekében végzett közszolgálati tevékenysége elismeréséül
  • 2004-ben Acsai Sándor karmester részére az ifjúság zeneoktatásában, a Móri Ifjúsági Fúvószenekar élén végzett karmesteri tevékenysége elismeréséül
  • 2005-évben Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete Pro Urbe díjat nem adományozott.
  • 2006. évben Dákai Károly. az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozata részére, posztumusz jelleggel.
  • 2006.évben a Radnóti Miklós Általános Iskola tantestülete részére nevelő-oktató- és minőségfejlesztő munkájukban elért kiváló eredményeik elismeréséül.
  • 2007.évben Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete Pro Urbe díjat nem adományozott.
  • 2008.évben Grell József, a Móri Fúvószenei Egyesület Elnöke részére, Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
  • 2008. évben a Pitypang Óvoda közössége részére Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenységük elismeréseként.
  • 2009.évben Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pro Urbe díjat nem adományozott.
  • 2010.évben P.Tóth István nyugalmazott református lelkipásztor, valamint a Bitter-Szűcs Garázs Bt.-FHL Björn Hungary Kft. - Vitamór Kft. részére - megosztva - Mór Város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenységük alapján.
  • 2012.évben Ujj József ny.pedagógus, ny. iskolaigazgató részére Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként, Kapucinus Rendház Magyarországi Delegációja részére Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként. 
  • 2014. évben dr. Szilvási Erzsébet csecsemő- és gyermekgyógyász, iskolaorvos, valamint Tényi Sándorné, a Bice-Bóca Hátrányos Helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesületének elnöke részére - megosztva -Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenységük elismeréseként.


  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester