keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Hírek

Közéleti hírek
Önkormányzati
Kistérségi hírek
Sporthírek
Egyházi hírek
Városi újság
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Hírek | Önkormányzati
  Meghívó.
   

  MEGHÍVÓ

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

  2016. június 29. (szerda)

  13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

  Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

   
  NAPIRENDI JAVASLAT
   

  1.)          Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  2.)          Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

  3.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

  4.)          Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

  5.)          Javaslat a Mór, 2568/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése és forgalomképessé nyilvánítása tárgyában

  6.)          Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 30/2000. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata tárgyában

  7.)          Javaslat DR. BÖJTE Kft. feladatellátási szerződésének módosítása tárgyában

  8.)          Javaslat Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata tárgyában

  9.)          Javaslat parkfenntartási és zöldterület kezelési feladatok ellátásáról szóló megállapodás tárgyában

  10.)       Javaslat a Wekerle Sándor Szabadidőközpont működéséhez szükséges parkolóhelyek biztosítása tárgyában

  11.)       Javaslat a Városi Strand üzemeltetése tárgyában

  12.)       Javaslat a Móri Szabadidőközpont Kft. beolvadásának előkészítése tárgyában

  13.)       Tájékoztató az Állami Számvevőszék Mórhő Kft-t érintő ellenőrzéséről

  14.)       Javaslat Mór út- és járdafelújítás 2016. évi II. ütem tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására

  15.)       Tájékoztató az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2015. évi beszámolója alapján

  16.)       Jelentés a 2016. évre betervezett fejlesztések és felújítások beindításának helyzetéről

  17.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. éléves munkatervére

  18.)       Előterjesztés a Fejér Megyei Kormányhivatal önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos javaslata tárgyában

  19.)       Javaslat Mór, Wekerle S. u. 15. (hrsz.: 2631/2) szám alatti lakás megvásárlása iránti kérelem tárgyában

  20.)       Javaslat Mór 6833 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása iránti kérelem tárgyában

  21.)       Javaslat Mór 7337, 7338, 7339, 7340 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása iránti kérelem tárgyában

  22.)       Javaslat  a Mór Deák F. utca - Kodály Z. utca - Vértes utca csomópont kialakítása kapcsán kötendő együttműködési szerződés tárgyában

  23.)       Javaslat Mór - Csókakő kerékpározásra kijelölt út forgalmi rendjének felülvizsgálata tárgyában

  24.)       Javaslat a Mór, 63, 64, 67/1, 67/2, 71/2, 74/3 és 74/4 hrsz-ú ingatlanokon meglévő árok területére csapadékvíz vezetési szolgalmi jog bejegyeztetése és az ehhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetése tárgyában

  25.)       Javaslat Mór 7136 helyrajzi számú ingatlan által megalapozott elővásárlási jog tárgyában

  26.)       Előterejesztés a helyi közösségi közlekedés központi támogatásáról

  27.)       Javaslat Mór Városi Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában

  28.)       Polgármesteri tájékoztató

  29.)       Kérdések, interpellációk

  Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a

  http://kozadat.localinfo.hu/mor/?module=news&action=list&fname=eloterjesztesek

  weblapon tekinthetik meg.

  Mór, 2016.június 23.

  Fenyves Péter

  polgármester  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester