keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | Pályázatok
  Pályázatok.
  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

  a felsőoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíj támogatására 2016/2017.tanévre. Tovább olvasás!


  Városi Közművelődési Közalapítvány 2016. évi pályázata
  Tovább olvasás!

  Pályázat mellékletei [ ek., 69kbyte, 69632byte ]
  Pályázati kiírás [ doc, 29kbyte, 29184byte ]

  Civil szervezetek 2016. évi pályázati kiírása és az elszámolás rendje

  PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

    Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

  21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete

  a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról

  A pályázati dokumentáció, az önkormányzati rendelet és az elszámolás rendjéről szóló útmutató a mellékletben letölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 22. 


  Pályázat építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

  Móri Polgármesteri Hivatal

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  építéshatósági ügyintéző

  munkakör betöltésére.

   

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű tartós távollét idejéig tartó közszolgálati jogviszony.

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

  Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

  A munkakör keretében ellátandó feladatok:

  Építésügyi hatósági engedélyezések, építésrendészet, építés-felügyelet, nyilvántartásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása.

  Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

  Pályázati feltételek:

  -        magyar állampolgárság,

  -        cselekvőképesség,

  -        büntetlen előélet,

  -        főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség

  -        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  -        ÉTDR program ismerete.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  -        építéshatósági munkakörben szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat

  -        közigazgatási szakvizsga megléte

  -        építésügyi vizsga megléte.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  -        részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerint

  -        motivációs levél

  -        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata

  -        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 9.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőhidi Csilla nyújt a 22/560-835-ös telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  -        postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni: „Építéshatósági ügyintéző”

  -        személyesen: Dr. Pálla József jegyző – 8060 Mór, Szent István tér 6.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 16.


  Pályázat Móri Polgármesteri Hivatal városfejlesztési ügyintéző munkakör betöltésére

  Móri Polgármesteri Hivatal 

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet

  Móri Polgármesteri Hivatal 

  városfejlesztési ügyintéző

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

  Ellátandó feladatok:

  - Benyújtandó pályázatok előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészítése, elkészíttetésének megrendelése-koordinálása. - Engedélyköteles munkák esetében építési engedélyezési eljárás megindítása, hiánypótlások koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal. - Benyújtandó pályázati dokumentációk elkészítésében való részvétel. - Beruházások költségvetési kiírásainak, költségbecsléseinek elkészítése. - Közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának összeállítása. - Ajánlattevőktől beérkezett dokumentációk átvizsgálása. - Bornap és egyéb rendezvények műszaki feltételeinek biztosításában, ellenőrzésében való közreműködés. - Bejárások tartása a város úthálózat és közvilágítási hibáinak feltárására. - Bizottsági határozatok és jegyzőkönyvek készítése. - Folyamatban lévő beruházások műszaki felügyelete. - Vagyonkataszter vezetéséhez adatszolgáltatás készítése negyedévente a befejezett, aktiválandó beruházásokat illetően. - Önkormányzati ingatlanvagyon kezelésével, hasznosításával, nyilvántartásával kapcsolatos hivatali feladatok ellátása.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  Városfejlesztési ügyintézői feladatok ellátása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  §         Magyar állampolgárság,

  §         Cselekvőképesség,

  §         Büntetlen előélet,

  §         Emelt szintű szakképesítés,

  §         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

  §         Építőmérnöki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési szakképesítés, vagy műszaki középiskolai végzettség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  §         Felsőfokú képesítés,

  §         Közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  §         - részletes szakmai önéletrajz - iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 8.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőhidi Csilla nyújt, a 06-22/560-835 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  §         Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2822/2015 , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési ügyintéző.

  §         Személyesen: Dr. Pálla József jegyző, Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6. .

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázat elbírálásáról minden pályázó írásbeli értesítést kap.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 10.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet.


   


  Fotópályázat

  A Móri Borvidék Hegyközsége fotópályázatot hirdet

  a Móri Borvidék – Az ezerjó hazája címmel! Tovább olvasás!


  Milyennek képzeled a jövőt Móron?
  Tovább olvasás!

  Időkapszula_pályázati_felhívás_ [ pdf, 260kbyte, 260263byte ]

  Kérdőív kitöltése - Lakossági felmérés

   

  Tisztelt Lakosság! 

  A Mór Városi Önkormányzat támogatást nyert az ÁROP-1. A. 5 konstrukciójú pályázaton, amelynek célja  a Móri Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. Kérjük, ennek érdekében töltsék ki az alábbi kérdőívet.

  A kérdőív az alábbi linken keresztül érhető el: https://docs.google.com/forms/d/1sJJdhqFbIZfX2hKhaYe2mX2S1i9I3qvxhKRMTUzUC7g/viewform?edit_requested=true

   

  Köszönettel: Mór Városi Önkormányzat 


  A Móri Települési Értéktár Bizottság
  A Móri Teleülési Értéktárba történő helyi értékre vonatkozó javaslat benyújtásának kitöltési útmutatója


  Pályázati Felhívás
  Tovább olvasás!

  Modellpalyazat [ pdf, 787kbyte, 787799byte ]
  Takarekossagi [ pdf, 472kbyte, 472816byte ]
  Tamaszfal [ pdf, byte ]

  EREDMÉNY

  Mór Városi Önkormányzat által meghirdetett Mór városközpontjának rehabilitációja” városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására. Tovább olvasás!


  Pályázati felhívás non-profit szervezeteknek
  Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 343/2012 (XII. 19.) határozatában döntött a KDOP-3.1.1/B-09-2f-2011-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó mini projekt pályázati felhívásának közzétételéről. Tovább olvasás!

  Beszámoló [ doc, 97kbyte, 97280byte ]
  Jelentkezési lap [ doc, 163kbyte, 163328byte ]
  Kommunikáció [ doc, 986kbyte, 986112byte ]
  Pályázati felhívás [ pdf, 84kbyte, 84850byte ]
  Pályázati útmutató [ pdf, 181kbyte, 181544byte ]
  Szerződés-tervezet [ pdf, 72kbyte, 72495byte ]

  Pályázat - családi házak energetikai korszerűsítésére

  Tisztelt Lakosság!
  Mór Város Önkormányzata a 14/2010. (VII.1.) önkormányzati rendelete értelmében lehetőséget biztosít támogatás igénylésére a hagyományos technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot eredményező felújításához és korszerűsítéséhez.  Tovább olvasás!

  Pályázati adatlap családiház [ doc, 41kbyte, 41984byte ]

  Illegális hulladéklerakók megszüntetése
  Mór Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Minisztérium (egykori Környezetvédelmi - és Vízügyi Minisztérium) pályázatán 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Mór város környékén illegális hulladéklerakók megszüntetésére és a megtisztított területek utógondozására. Tovább olvasás!
  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester