keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi országgyűlési választás
  5/2010. (II.19.) sz. határozat.

    Fejér Megye 05. sz. OEVK Választási Bizottság

  5/2010. (II.19.) sz.

  határozata

   
  Fejér Megye 05. sz. OEVK Választási Bizottsága - Villányi Gyuláné szabadbattyáni, lakos által benyújtott kifogást más szavazóköri névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatosan
   

  e l u t a s í t j a

   
  E határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül nyújtható be fellebbezés a Fejér Megyei 05. számú OEVK Választási Bizottsághoz.
   

  INDOKOLÁS

   
  Szabadbattyán község jegyzőjéhez 2010. február 17-én kifogást nyújtott be Villányi Gyuláné szabadbattyáni lakos, amelyben előadta, hogy egyéb okok miatt kéri a számára kijelölt szavazóköri névjegyzékből való kihagyását és másik helybeli szavazóköri névjegyzékbe történő felvételét.
  A Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 14.§ (1) bekezdése értelmében a névjegyzéket a szavazás napja előtt 60 nappal - nyolc napra - közszemlére kell tenni, és ennek idejét a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. A 2010 évi országgyűlési képviselő-választás esetében ez azt jelentette, hogy a névjegyzék 2010. február 10-től 2010. február 17-ig volt megtekinthető Szabadbattyán község Polgármesteri Hivatalában. A kifogást benyújtó tehát törvényes határidőn belül élt a kifogás benyújtásának lehetőségével.
  A Ve. 20/E. (1) és (3) bekezdése alapján viszont megállapítható, hogy a névjegyzék összeállításával kapcsolatos jogorvoslatot kizárólag a névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt lehet benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez. Villányi Gyuláné által előadottak nem felelnek meg a Ve. utóbb idézett rendelkezéseinek, a HVI vezetője az ügy elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel, ezért az ügyben az illetékes Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, jelen esetben a Fejér Megyei 05. számú OEVK Vál. Biz. jogosult eljárni.
  A Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogásban foglaltaknak helyt adni nem lehet, mivel a Ve. 11.§-ában foglaltak alapján a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet település, választókerület és szavazókör határát, sorszámát, továbbá település elnevezését, utcanevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni. A Ve. 61.§ (2) bekezdése kimondja továbbá, hogy szavazni kizárólag személyesen, és - az e törvényben említett kivételekkel - csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A Ve. 61.§ (3) bekezdése pedig a mozgásában gátolt választópolgár szavazásának lehetővé tétele érdekében biztosítja azt, hogy a választópolgár kérésére a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresse.
   
  A fentiek alapján a bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
   
   
   
  Mór, 2010. február 19.
   
   
   
                                                                       Beck József s.k.
                                                               Választási Bizottság elnöke  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester