keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi országgyűlési választás
  11/2010. (III.26.) sz. határozat.

    Fejér Megye 05. sz. OEVK Választási Bizottság

  11/2010. (III.26.) sz.

  határozata

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság - a 2010. március 26-án megtartott ülésén -  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva a Fenyves Péter és Bogyó Viktor magánszemélyek által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a Mór, Köztársaság téri körforgalomba 2010. március 21-én, Fenyves Péter és Langmáhr István arcképét tartalmazó hirdető-berendezés kihelyezésével, sérültek a Ve. 3. § a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása, valamint a Ve. 3. §. d) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek.
   
  A kifogás további részét elutasítja.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen.
   

  Indokolás

   

  I.
   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2010. március 23-án a választás tisztaságának megsértése, illetve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megsértése miatt kifogást nyújtottak be Fenyves Péter és Bogyó Viktor móri lakosok. A kifogásban előadták, hogy 2010. március 20-áról, 21-ére virradóra a Mór, Szent István téren található körforgalom mentén elhelyezett, Kelemen Levente országgyűlési képviselőjelöltet népszerűsítő hirdetőtáblákat megrongálták, eltüntették és elhelyezésre kerültek - az érintettek hozzájárulása nélkül - Fenyves Péter polgármestert és Langmáhr István alpolgármestert ábrázoló hirdetőtáblák. A hirdetőtáblákat Törő Gábor jelzése alapján Lisztmayer Róbert (...) távolította el 2010. március 21-én a reggeli órákban.
  A rendelkezésünkre álló információk alapján a hirdető-berendezéseket 2010. március 20-án az éjszakai órákban 23.00 óra körül rongálták meg ismeretlen személyek, majd ezt követően kihelyezték Fenyves Pétert és Langmáhr Istvánt ábrázoló táblákat azt a látszatot keltve, mintha nevezettek is indulnának a tavaszi választáson Törő Gábor jelölt ellen.
   
  Álláspontjuk szerint az elkövetők fenti magatartása egyértelműen alkalmas a választók tisztességtelen módon való befolyásolására, megzavarására azáltal, hogy olyan személyek kerülnek feltüntetésre a kampányban, akik szándékával ez ellentétes, korábban jelöltként történő nyilvántartásba vételüket sem kérték. Előadták, hogy köztudomású tény az, hogy Fenyves Péter és Langmáhr István - többek között - Fidesz jelöltként nyertek mandátumot a 2006. évi önkormányzati választásokon, ezért az ilyen zavarkeltés hátrányosan befolyásolja a jelenlegi Fidesz-KDNP jelölt, Törő Gábor megítélését, választáson való szereplésének eredményességét.
  Álláspontjuk szerint továbbá a Ve. VI. Fejezetében foglalt Választási Kampányt szabályozó rendelkezésekkel összeegyeztethetetlen az olyan magatartás, amelyet az elkövetők tanúsítottak annak érdekében, hogy a választókat megtévesszék. A Ve. pontosan azért szabályozza a választási kampány egyes aspektusait, hogy jogszabályi keretet, elvárt viselkedési normákat határozzon meg a résztvevők számára.
   
  A leírtak alapján a beadványozók kérték, hogy a választási bizottság állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és az elkövetőket tiltsa el a további jogsértéstől.
   

  II.
   
  A kifogás az alábbiak miatt, részben alapos.
   
  A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok (Móri Rendőrkapitányság által készített videofelvétel, Lisztmayer Róbert tanúvallomása) alapján megállapította, hogy a kifogásban sérelmezett magatartás valóban sérti a Ve. 3. §. a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása alapelvét, valamint a Ve. 3. §. d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mivel a sérelmezett magatartás alkalmas a választók tisztességtelen módon való befolyásolására, mivel olyan személyek arcmásával ellátott hirdető-berendezések kerültek választási kampánycélra kihelyezésre, akik szándékával ez ellentétes, korábban jelöltként történő nyilvántartásba vételüket sem kérték. E magatartás a választópolgárok megtévesztésére alkalmas, amely a hivatkozott jogszabályi alapelvekbe ütközik.
   
  Tekintettel arra, hogy az elkövetők személye nem volt beazonosítható, a beadványozók által indítványozott videofelvételen, így a Választási Bizottság a további jogsértéstől való eltiltást mellőzte.
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

  III. rész

   
  A határozat a Ve. 3. §. a) pont, 3. §. d) pont, a 78. §. (1) bek. a) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
  Mór, 2010. március 26.
   
   
   
   
                                                                                  Beck József s.k.,
                                                                        Választási Bizottság Elnöke  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester