keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi országgyűlési választás
  13/2010. (IV.02.) sz. határozat.

    Fejér Megye 05. sz. OEVK Választási Bizottság

  13/2010. (IV.02.) sz.

  határozata

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság - a 2010. április 02-án megtartott ülésén -  a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kelemen Levente (...) magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. április 06-én 16.00 óráig megérkezzen.
   
   

  Indokolás

   

  I.
   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2010. március 31-én kifogást nyújtott be Kelemen Levente móri lakos. A kifogásban előadta, hogy tudomása szerint a jelenlegi előírások értelmében az útszegélytől számított egy méteren belül semmiféle plakátot elhelyezni nem lehet. Ezzel szemben Törő Gábor országgyűlési képviselőjelölt plakátjai mindenhol ezen belül találhatók. Sérelmezi továbbá, hogy a közpénzből finanszírozott Helyi Téma című újságban kizárólag Törő Gábor szerepel, amely álláspontja szerint alkalmas arra, hogy a jelöltet előnytelenül jobb helyzetbe hozza a többi jelölthöz képest.
   
  A leírtak alapján a beadványozó kérte, hogy a választási bizottság szüntesse meg a törvénytelen plakátkihelyezést, továbbá javasolja, hogy a választási bizottság foglaljon állást az általa megjelölt második kérdéskör tekintetében.
   

  II.
   
  A kifogás az alábbiak miatt nem megalapozott.
   
  Kelemen Levente által benyújtott kifogás nem tartalmaz lakcímet, továbbá nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését, illetve a jogszabálysértés bizonyítékait sem. A beadványban kifogásolt plakátelhelyezés már hetekkel korábban megtörtént, valamint a feltüntetésre kerülő Helyi Téma című újság egyes példányai megjelenésének kelte: 2010. március 3., 10., 17., 24.
   
  A Ve. 77. § (1) bekezdésének második fordulata szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3 napon belül megérkezzen. A Ve. 77. § (2) bekezdés a) - c) pontjainak értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét.
   
  A Ve. 77. § (5) bekezdése egyértelműen rögzíti: „Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a) - c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kel utasítani".
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
   

  III.

   
  A határozat a Ve. 77. §. (1), (2) és (5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
   
  Mór, 2010. április 2.
   
   
   
   
   
                                                                                         Beck József s.k.,
                                                                               Választási Bizottság Elnöke  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester