keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi országgyűlési választás
  16/2010. (IV.11.) sz. határozat.

    Fejér Megye 05. sz. OEVK Választási Bizottság

  16/2010. (IV.11.) sz.

  határozata

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság - a 2010. április 11-én megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A.§ (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kelemen Levente (......) magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. április 14-én 16.00 óráig megérkezzen.
   

  Indokolás

   

  I.
   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2010. április 9-én kifogást nyújtott be Kelemen Levente képviselőjelölt. A kifogásban előadta, hogy Törő Gábor képviselőjelölt népszerűsítését célzó ponyvák és plakátok jogszabálysértő módon kerültek elhelyezésre. Kérte a bizottság azonnali intézkedését.
   

  II.
   
  A kifogás az alábbiak miatt nem megalapozott.
   
  Kelemen Levente által benyújtott kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, valamint a jogszabálysértés bizonyítékait
   
  A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. A Ve. 77. § (2) bekezdés a) és b) pontja előírja, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, valamint a jogszabálysértés bizonyítékait.
   
  A Ve. 77. § (5) bekezdése egyértelműen rögzíti: „Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a) - c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani". A Választási Bizottság megállapította, hogy a benyújtott kifogás nem tartalmazza sem a jogszabálysértés megjelölését, sem pedig a jogszabálysértés bizonyítékait. Ezzel összhangban megállapítható továbbá az is, hogy a kifogásban foglaltak nem tartalmazzák sem a választásra irányadó jogszabály, sem a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére való hivatkozást.
   
  Az Országos Választási Bizottság a 194/2009. sz. határozatában kimondta, hogy az OVB állandó gyakorlata szerint nem vizsgálható érdemben az a kifogás, amely a sérelmezett cselekménnyel kapcsolatban nem valószínűsíti valamilyen választásra irányadó jogszabály megsértését.
   
  A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Kvk.III.37.459/2009/2. számú végzésében megállapította: A Ve. fent idézett 77. § (1) bekezdése a jogszabálysértés két formáját szabályozza. Az egyik a választásra irányadó jogszabály megsértése, a másik a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése. Ahhoz, hogy a kifogás érdemi elbírálásra kerüljön, vagy az egyikre, vagy a másikra hivatkozni kell. A választásra irányadó jogszabályt értelemszerűen a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan felhívni. Választási eljárási alapelve megsértésére azonban az alapelv szövegszerű felidézésével is lehet hivatkozni.
   
  A kifogást benyújtó azonban 2010. április 9-én kelt beadványában szövegszerűen a Ve. 3. §-ában meghatározott egyik alapelvet sem jelölte meg és arra sem hivatkozott, hogy kifogását a Ve. alapelveire kívánja alapozni.
   
  Miután a Ve. 78. § (1) bekezdése értelmében a Választási Bizottságnak a hivatkozott jogszabálysértés tényét kell vizsgálnia, a jogszabálysértés megjelölése hiányában, valamint a bizonyítékok hiányában benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
   

  III.
   
  A határozat a Ve. 77. §. (1) bekezdésén és (2) bekezdésének a) és b) pontján, valamint (5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
   
   
  Mór, 2010. április 11.
   
   
   
   
   
                                                                                         Beck József s.k.,
                                                                               Választási Bizottság Elnöke  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester