keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi országgyűlési választás
  19/2010. (IV.13.) sz. határozat.

    Fejér Megye 05. sz. OEVK Választási Bizottság

  19/2010. (IV.13.) sz.

  határozata

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság - a 2010. április 13-án megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A.§ (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Kelemen Leventéné (......) magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen.
   

  Indokolás

   

  I.
   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2010. április 11-én kifogást nyújtott be Kelemen Leventéné móri lakos. A kifogásban előadta, hogy 2010. április 9-én a kora délutáni órákban kb. 14 órától 4 fővel Felsődobos területén Kelemen Levente országgyűlési képviselőjelölt szórólapját terjesztette a település postaládáiba. A terjesztés közben Törő Gábor országgyűlési képviselőjelölt gépjárművel útjukat állta. Az agresszív inzultus után a móri Rendőrkapitányságon feljelentést tettek (ügyszám: 07040/500560/2010/id). A jegyzőkönyvek felvétele és a helyszínelés több órát vett igénybe. Véleménye szerint Törő Gábor a fenti magatartásával megsértette a Ve. 3. § b), c) és d) pontjait, mivel megakadályozta őket a kampány folytatásában.
   
  A kifogásához csatolta Kocsa Gáborné (8060 Mór, Táncsics M. u. 2.) és Brichter Józsefné (8060 Mór, Csokonai u. 9.) magánszemélyek nyilatkozatait.
  Törő Gábor és Bogyó Viktor jogi képviseletében eljáró Dr. Istvánfalvi Dávid ügyvéd a Választási Bizottság ülése előtt becsatolta Törő Gábor és Bogyó Viktor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatait, melyek szerint a beadványozó kifogásában foglaltak nem fedik a valóságot.
   

  II.
   
  A kifogás az alábbiak miatt nem megalapozott.
   
  A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. A Ve. 77. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.
   
  A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem tudott egyértelműen állást foglalni a tényállás tisztázását illetően, tekintettel arra, hogy a vélelmezett elkövetőként megjelölt személy jogi képviselője által becsatolt nyilatkozatok cáfolták a kifogásban foglaltakat. Ennek megfelelően a tényállás minden kétséget kizáróan nem volt megállapítható.
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
   

  III.
   
  A határozat a Ve. 77. §. (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
   
   
   
   
  Mór, 2010. április 13.
   
   
   
   
   
   
                                                                                             Beck József s.k.,
                                                                               Választási Bizottság Elnöke  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester