keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Önkormányzat

Képviselőtestület
Tisztségviselők
Bizottságok
Kisebbségi Önkormányzatok
Rendeletek 1993
Rendeletek 1995
Rendeletek 1997
Rendeletek 2001
Rendeletek 2004
Rendeletek 2005
Rendeletek 2006
Rendeletek 2007
Rendeletek 2008
Rendeletek 2009
Rendeletek 2010
Rendeletek 2011
Rendeletek 2012
Rendeletek 2013
Határozatok 2004
Határozatok 2005
Határozatok 2006
Határozatok 2007
Határozatok 2008
Határozatok 2009
Határozatok 2010
Határozatok 2011
Határozatok 2012
Határozatok 2013
Közbeszerzési szerződések
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Önkormányzat | Rendeletek 1995
  Rendelet 17/1995./V.31./.
  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
  17/1995./V.31./ Ök.
  rendelete a helyi iparűzési adóról

  (a módosításokkal egységes szerkezetben - 2001. 11. 01-i állapot szerint )

  Mór Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 16.§.(1)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

  1.§.

  1. A többször módosított 1990. évi C. tv. (röv.: Htv.) 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Mór Város Önkormányzata illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be.
  2. A rendelet hatálya kiterjed Mór város közigazgatási területére.


  Az adó mértéke
  12.§.

  Az adó évi mértéke:

  1. állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 2 %
  2. ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység esetén: 1000 Ft/nap


  Adómentesség
  23.§

  1. Mentesek az átalány megfizetése alól a Móri Bornapokon, a települési-, és kisebbségi önkormányzati rendezvények alkalmából ideiglenes - alkalmi - jelleggel vállalkozási tevékenységet végzők, valamint a piacon árusító mezőgazdasági kistermelők.
  2. Mentesek az iparűzési adó megfizetése alól
   a) a helyi és helyközi menetrend szerinti tömeg-közlekedést, a távhőszolgáltatást, az ivóvíz-, csatorna és köztisztasági szolgáltatást végző szolgáltatók e tevékenységük után,
   b) azok a vállalkozások, melyek nettó árbevétele az adóévben az 2 M Ft-ot nem haladta meg.
   1 - 2 = a 44/ 2000./ XII.15./ Ök. rendelettel megál-lapított (módosított) szöveg -2001. 01. 01-től.

  Adókedvezmény
  4.§.

  1. Azt a vállalkozót, aki szakmunkástanulót foglalkoztat, tanulónként 2.500,- Ft/fő/hó kedvezmény illeti meg.
  2. A kedvezmények együttes mértéke nem haladhatja meg a számított iparűzési adó 20 %-át.


  Adóalap csökkentés
  5.§.

  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott iparűzési adó alapját a közszolgáltatóként egészségügyi alapellátást végző háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi vállalkozások az OEP-től kapott támogatás összegével csökkenthetik.


  6 - 9.§.
  Hatályon kívül helyezve a 44/2000./XII.15./ Ök. rendelettel -2001. 01. 01-től


  Zárórendelkezések
  10. §.

  1. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében határozza meg, hogy a helyi iparűzési adóból származó bevételt az alaptevékenységen túl, milyen mértékben használja fel beruházási célokra. Azoktól a vállalkozóktól, akiknek a tárgyévben befizetett iparűzési adója az 3 millió forintot meghaladja, az önkormányzat képviselő-testülete felhasználási javaslatot kér az éves költségvetés összeállítása előtt.
  2. Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdések-ben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv., az adózás rendjéről szóló törvény és a hatásköri törvény rendelkezései irányadók.
  3. Ez a rendelet a kihirdetését követően 1995. június 1-jén lép hatályba.
  4. E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


  Schmidt Ferenc polgármester
  Dr. Aspermayer Ágnes jegyző  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester