keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Városi fejlesztések

Településrendezési terv
Önkormányzati fejlesztések
Kiemelt fejlesztések - ÚSZT pályázatok
Kiemelt fejlesztések - ÚMFT pályázatok
Kiemelt fejlesztések - Széchenyi 2020
Dokumentumtár
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Városi fejlesztések | Kiemelt fejlesztések - ÚSZT pályázatok
  Szervezetfejlesztés a Móri Polgármesteri Hivatalban.
  A jogszabályi változásoknak köszönhetően az önkormányzatok feladatköre, jogköre 2013. január 1-jével jelentősen megváltozott. Az önkormányzatok intézménye-fenntartási, hatósági feladat- és hatáskörei a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé tolódott el.

  Az új helyi önkormányzatokat szabályozó törvénnyel tehát jelentősen átalakult az önkormányzatok feladatstruktúrája, és ezzel párhuzamosan az ott dolgozó munkatársak munkaköre sok esetben, sőt a munkavégzés jellege is. Egyre több menedzsment kompetenciát igénylő feladat hárul az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselőkre, miközben a szervezetnek is alkalmazkodni kell az újfajta kihívásokhoz. Szemléletváltás szükséges az emberi erőforrás menedzsmentben, a kapacitásgazdálkodásban is. Egyrészt rövid távon meg kell oldani a törvényi változások miatt bekövetkező strukturális átalakulások kapcsán a plusz feladatok elvégzését, miközben más feladatok kikerültek az önkormányzat hatásköréből; másrészt hosszú távon alkalmassá kell válnia a szervezetnek a stratégiai szemléletű tervezésre, és a menedzsment típusú végrehajtásra.
  A fentebb bemutatott körülmények között különösen örömteli esemény volt Mór város Polgármesteri Hivatala számára, hogy nyertesként szervezetfejlesztési projektet valósíthatott meg az Államreform Operatív Program 1.3.1. konstrukciójának keretében, ezzel alkalmazkodva a jogszabályi változások okozta új helyzethez a lehető leghatékonyabb módon.
  A helyzetelemzés és a megalapozó vizsgálatok elvégzése után a Hivatal dolgozói a szervezetfejlesztési szakemberekkel közösen stratégiai műhelymunkán alakították ki a szervezet jövőképét, megtervezték a jövőkép eléréséhez szükséges stratégiai akciókat. A közös konszenzuson alakuló jövőképe Mór Polgármesteri Hivatalának: A Móri Polgármesteri Hivatal a jövőben az átalakuló jogszabályi környezethez hatékonyan, rugalmasan alkalmazkodva; továbbra is ügyfélorientáltan; fenntartható módon; folyamatos képzések biztosításával a dolgozók számára, a létszámhiányt technikai fejlesztésekkel és következetesen szabályozott, ellenőrizhető munkaszervezéssel ellensúlyozva látja el feladatait. A műhelymunkán meghatározott jövőkép elérése érdekében a projekt keretében az alábbi akciók lettek megtervezve, előkészítve, részben megvalósítva: oktatással, továbbképzésekkel fejleszteni a dolgozók kompetenciáját, tudását - ehhez képzési terv előkészítése; a munkaszervezés hatékonyságának növelése technikai fejlesztésekkel; belső szabályzatok felülvizsgálata, egységesítése; a feladatok kiszervezésének optimalizálása; stratégiai szemlélet kialakítása, erősítése a Hivatalon belül.
  A stratégiai műhelymunkán 3 folyamat átstrukturálása mellett döntöttek a Hivatal vezetői. Elsőként a képviselő-testületi előterjesztések előkészítése során terveznek kialakítani egy egységes felület, ahova az előkészített előterjesztés-tervezeteket az ügyintézők feltölthetnék. Ezzel nemcsak a folyamat fenntarthatósága javul, de a képviselők információhoz jutása is gördülékenyebb, hatékonyabb lesz. Második feladatként az irodákon belüli és irodák közötti információáramlás javítását tűzte ki célul a Hivatal. Olyan intézkedések bevezetését tervezik, amelyek segítségével jelentően javulhat az irodavezetők tájékozottsága, az ügyintézők számon kérhetősége, írásos nyoma marad minden feladat felelősének és határidejének. A harmadik átstrukturálandó folyamat az ügyek kezelése, úgy mint a Hivatalba érkező iratok folyamatának gyorsítása; ügyfélkapu fejlesztése, elektronikus úton elérhető és leadható kérelmek, nyomtatványok létrehozása.
  A megvalósított projekt eredményeiről a Hivatal a környező települések számára egy beszámolót tartott, megismertetve velük a pályázat eredményeit, illetve egy műhelymunkán cserélt tapasztalatokat más, az ÁROP 1.3.1 konstrukció keretében nyertes városok képviselőivel.

  Kapcsolódó anyagok:

  Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálat tanulmány [ pdf, 702kbyte, 702099byte ]
  Szakmai fórum előadás [ ppt, 2442kbyte, 2442752byte ]
  Tanulmány Feladatellátás fejlesztés [ pdf, 1364kbyte, 1364736byte ]
  Tanulmány Fenntartható gazdálkodás [ pdf, 3806kbyte, 3806930byte ]
  Tanulmány Folyamatelemzés [ pdf, 2198kbyte, 2198974byte ]
  Tanulmány Humánkapacitásfejlesztés [ pdf, 2086kbyte, 2086473byte ]
  Tanulmány szervezetfejlesztés felülvizsgálat [ pdf, 1286kbyte, 1286349byte ]


  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester