keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Városunk

Várostörténet
Testvérvárosok
Díszpolgárok
Pro Urbe díjasok
Városi kitűntetettek
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Városunk | Díszpolgárok
  Díszpolgárok.
  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományozott:

  • 1993. évben Wekerle Sándornak a város szülöttének kiemelkedően jelentős munkája s életműve elismeréséül -posztumusz jelleggel.
  • 1994. évben P. Gaszner Imrének kapucinus atyának a város szülöttének jelentős munkájáért, különösen a két római katolikus templom felújítása érdekében való szellemi, erkölcsi és anyagi áldozatvállalása elismeréséül.
  • 1995. évben Dr. Pentz Istvánnak a város szülöttének, aki orvosi hivatását önfeláldozóan, mindenkor a város polgáraiért, életét sem kímélve gyakorolta -posztumusz jelleggel.
  • 1995. évben Horváth Istvánnak aki városunkban 40 éven át nemzedékeket oktatva-nevelve szolgálta a kultúra ügyét és aktívan tevékenykedett a közéletben.
  • 1996. évben Pisch Józsefnek Mór nagyközség választott bírájának a II. világháború ideje alatt a község közigazgatása és intézményi működtetéséért, a háborús pusztítások után az újjáépítésben kifejtett áldozatos munkája elismeréseként -posztumusz jelleggel.
  • 1996. évben Jürgen Sawahnnak Mór testvérvárosa, Freudenberg nyugdíjas városigazgatójának. A két település kapcsolatának kiépítésében és elmélyítésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
  • 1997. évben Lejtényi Győzőnek kiemelkedő pedagógiai munkássága elismeréséül, az ifjúság körében magas színvonalon végzett tevékenységéért -posztumusz jelleggel.
  • 1998. évben Dr. Répásy Istvánnak a városi kórház nyugalmazott orvos-igazgatójának a kiváló felkészültségű sebész főorvosnak a móri kórház fejlesztése és a város egészségügye érdekében kifejtett eredményes munkája elismeréséül.
  • 1998. évben Dr. Kovalovszky Miklós filológusnak, irodalom-történész-nek a város szülöttjének tudományos munkássága elismeréséül-posztumusz jelleggel.
  • 1999. évben Marianne és Harri Köppen, Freudenberg testvérváros polgárai részére a két város kapcsolatainak kiépítésében és elmélyítésében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül.
  • 2000. évben Mátrai Ferencnek a móri tanuló ifjúság érdekében végzett munkájáért és tudományos tevékenységéért -posztumusz jelleggel.
  • 2001. évben Dr. Zimmermann Ágostonnak Mór város szülöttének az állatorvosi összehasonlító anatómiai és szövettan nemzetközileg elismert professzorának -posztumusz jelleggel.
  • 2002. évben Nagy Benedek szobrászművésznek kiemelkedő művészi munkássága, a város kulturális arculatát meghatározó közéleti és nevelő munkája elismeréseként.
  • 2003. évben Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete díszpolgári címet nem adományozott.
  • 2004.évben Dr. Kiss Árpád szőlészdoktornak, a móri borvidéken folytatott tudományos kutatómunkája és publicisztikai tevékenysége elismeréséül (posztumusz jelleggel).
  • 2005. évben Kiss János főtisztelendő nagyprépostnak, a székesfehérvári megyéspüspök általános helyettesének Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
  • 2006. évben Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete díszpolgári címet nem adományozott.
  • 2007. évben Schmidt Ferenc nyugalmazott polgármesternek, Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
  • 2008.évben Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete díszpolgári címet nem adományozott.
  • 2009. évben  Prof.dr.Krausz Ferenc fizikus  részére Mór  város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
  • 2010.évben Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete díszpolgári címet nem adományozott.
  • 2011.évben Dr.Pozsgai Zoltán ny.belgyógyász főorvos részére
   Mór Városi Kórház-Rendelőintézetben eltöltött négy évtizedes orvosi tevékenysége elismeréseként.
  • 2012.évben Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete díszpolgári címet nem adományozott.
  • 2013.évben néhai Schmidt Ferenc országgyűlési képviselő részére Mór város érdekében végzett kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként posztumusz jelleggel.


  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester